ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. พระสูตรศึกษา จำนวน 234 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
34 034-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่4
4 ธันวาคม 2553
1687
33 033-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่3
4 ธันวาคม 2553
1723
32 032-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2553
1678
31 031-ทวยตานุปัสสนาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
27 พฤศจิกายน 2553
1693
30 030-ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
2 ตุลาคม 2553
1649
29 029-ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
2 ตุลาคม 2553
1792
28 028-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่10
4 กันยายน 2553
1792
27 027-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่9
4 กันยายน 2553
1775
26 024-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
17 กรกฎาคม 2553
1578
25 023-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
17 กรกฎาคม 2553
1827
24 026-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
21 สิงหาคม 2553
1892
23 025-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
21 สิงหาคม 2553
1680
22 022-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
19 มิถุนายน 2553
1678
21 021-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
19 มิถุนายน 2553
1748
20 020-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2553
1925
19 019-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2553
1678
18 018-สังขธมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
3 เมษายน 2553
1750
17 017-สังขธมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
3 เมษายน 2553
1701
16 016-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
6 มีนาคม 2553
1792
15 015-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
6 มีนาคม 2553
1686
14 014-สัจจวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
6 กุมภาพันธ์ 2553
1881
13 013-ปฐมวัชชีสูตร ตถสูตร ปริญเญยยสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2553
1759
12 012-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
21 พฤศจิกายน 2552
2335
11 011-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
21 พฤศจิกายน 2552
2324
10 010-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
3 ตุลาคม 2552
2227
9 009-ฉวิโสธนสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
3 ตุลาคม 2552
2820
8 008-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
บรรยายวันที่ 5 กันยายน 2552
1757
7 007-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
บรรยายวันที่ 5 กันยายน 2552
1719
6 006-พรหมายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 1 สิงหาคม 2552
1649
5 005-พรหมายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 1 สิงหาคม 2552
1879
4 004-ปฐมเคลัญญสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 4 กรกฎาคม 2552
1745
3 003-ปฐมเคลัญญสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 4 กรกฎาคม 2552
1802
2 002-อัตตทีปสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
บรรยายวันที่ 6 มิถุนายน 2552
1890
1 001-อัตตทีปสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
บรรยายวันที่ 6 มิถุนายน 2552
2180
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ