ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
73 073-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์1
24 กุมภาพันธ์ 2556
2906
72 072-ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
3 กุมภาพันธ์ 2556
1807
71 071-การภาวนาให้เสมอด้วยธาตุ5
27 มกราคม 2556
1894
70 070-อานิสงส์ของกุศลศีลเป็นต้น
27 มกราคม 2556
1698
69 069-คุณ โทษ และการสลัดออกจากรูปและเวทนา
16 ธันวาคม 2555
1750
68 068-คุณ โทษ และการสลัดออกจากกาม
2 ธันวาคม 2555
1771
67 067-พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติและพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้ว
25 พฤศจิกายน 2555
1622
66 066-การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย
25 พฤศจิกายน 2555
1749
65 065-คนดีมีน้อย
14 ตุลาคม 2555
1726
64 064-สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยมีจำนวนน้อยเป็นต้น
7 ตุลาคม 2555
1583
63 063-ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 5 จำพวกแและสามีภรรยา 4 จำพวก
16 กันยายน 2555
1665
62 062-บุคคลเปรียบเหมือนหนูและห้วงน้ำ 4 จำพวก
9 กันยายน 2555
1905
61 061-บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำ 7 จำพวก
26 สิงหาคม 2555
1743
60 060-อาสวะและความเร่าร้อนละได้ 7 วิธี
19 สิงหาคม 2555
1903
59 059-โลกธรรม 8 แนวอริยสัจ
1 กรกฎาคม 2555
1796
58 058-อาหารของวิชชาและวิมุตติ
24 มิถุนายน 2555
1794
57 057-สวัสดิภาพในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย
10 มิถุนายน 2555
1652
56 056-มรณสติ ตอนที่3
20 พฤษภาคม 2555
1887
55 055-มรณสติ ตอนที่2
13 พฤษภาคม 2555
1777
54 054-มรณสติ ตอนที่1
29 เมษายน 2555
2030
53 053-อานาปานสติ ตอนที่3
22 เมษายน 2555
1722
52 052-อานาปานสติ ตอนที่2
4 มีนาคม 2555
1706
51 051-อานาปานสติ ตอนที่1
26 กุมภาพันธ์ 2555
2036
50 050-กายคตาสติ ตอนที่2
29 มกราคม 2555
1894
49 049-กายคตาสติ ตอนที่1
22 มกราคม 2555
1781
48 048-สิ่งที่ควรพิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ
25 ธันวาคม 2555
2191
47 047-คุณสมบัติของพ่อค้ากับภิกษุ เป็นเหตุให้ได้สิ่งที่ยังไม่ได้
18 ธันวาคม 2554
1758
46 046-มงคล38 ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2554
1604
45 045-มงคล38 ตอนที่1
25 กันยายน 2554
1852
44 044-วิสุทธิ7
25 กันยายน 2554
1720
43 043-กถาวัตถุ - เรื่องที่ควรพูด 10 อย่าง
21 สิงหาคม 2554
1958
42 042-ปฏิปทาที่สัปปายะแก่นิพพาน
31 กรกฎาคม 2554
1885
41 041-ปฏิปทา4
26 มิถุนายน 2554
1839
40 040-เหตุแห่งความหลุดพ้น 5 ประการ
5 มิถุนายน 2554
2115
39 039-ข้อปฏิบัติที่ทำให้กุศลธรรมเจริญก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่มีเสื่อม
29 พฤษภาคม 2554
2227
38 038-ความเกิดขึ้นของสังขารตามแรงอธิษฐาน
5 พฤษภาคม 2554
2165
37 037-อย่าปลงใจเชื่อตามที่ฟังมาเป็นต้น ให้รู้ด้วยตนเอง
24 เมษายน 2554
2027
36 036-วิธีปฏิบัติต่อสัจจะ 3 ระดับ คือตามรักษาสัจจะ รู้สัจจะ และเข้าถึงสัจจะ
3 เมษายน 2554
1996
35 035-บุญที่ใช้ทรัพย์และการตระเตรียมน้อย แต่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
20 มีนาคม 2554
2205
34 034-มุมมองเทวดา กับ พระพุทธเจ้า
6 มีนาคม 2554
2018
33 033-เหตุให้ได้ทรัพย์เป็นต้นและหลักการใช้จ่ายทรัพย์
20 กุมภาพันธ์ 2554
1872
32 032-แก่นของการปฏิบัติ
13 กุมภาพันธ์ 2554
2110
31 031-มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
23 มกราคม 2554
1832
30 030-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
26 ธันวาคม 2553
2090
29 029-ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 ประการ
12 ธันวาคม 2553
1939
28 028-ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ
28 พฤศจิกายน 2553
1907
27 026-ทุกข์กับความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2553
2209
26 027-สติเป็นหลักของจิต
10 ตุลาคม 2553
2271
25 025-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่4
3 ตุลาคม 2553
2092
24 024-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่3
26 กันยายน 2553
2024
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ