ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
23 023-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่2
5 กันยายน 2553
2071
22 022-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่1
22 สิงหาคม 2553
2340
21 021-สัมมาทิฏฐินำหน้าพาไปนิพพาน ดุจขอนไม้ลอยไปตามน้ำ
8 สิงหาคม 2553
2401
20 020-ที่ดูอินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 กรกฎาคม 2553
1940
19 019-ธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน อินทรีย์22
4 กรกฎาคม 2553
1883
18 018-เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความกระทบกระทั่งและมีเวรกัน
27 มิถุนายน 2553
2365
17 017-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่3
13 มิถุนายน 2553
1947
16 016-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
23 พฤษภาคม 2553
1964
15 015-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
9 พฤษภาคม 2553
2117
14 014-ไม่เอาทุกข์ ไม่สละสุข ไม่หมกมุ่นในสุข ละเหตุแห่งทุกข์
25 เมษายน 2553
2090
13 013-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค 7 ประการ
3 เมษายน 2553
2093
12 012-ไม่คำนึงอดีต ไม่คาดหวังอนาคต รู้แจ้งปัจจุบัน
28 มีนาคม 2553
2444
11 011-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ สังโยชน์3 อคติ4 มัจฉริยะ5
28 กุมภาพันธ์ 2553
2248
10 010-การปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทปาติโมกข์
14 กุมภาพันธ์ 2553
2050
9 009-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้ไม่เสื่อม อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มกราคม 2553
2148
8 008-สิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องสติปัฏฐาน
27 ธันวาคม 2552
2096
7 007-สติปัฏฐาน4
13 ธันวาคม 2552
2236
6 006-ทางเอก
15 พฤศจิกายน 2552
2079
5 005-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
1 พฤศจิกายน 2552
2397
4 004-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
18 ตุลาคม 2552
2500
3 003-อริยสัจ
11 ตุลาคม 2552
2432
2 002-ทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์
27 กันยายน 2552
4178
1 001-ธรรมะคือตัวเราเอง
13 กันยายน 2552
2811
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ