ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 173 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
23 023-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่2
5 กันยายน 2553
2074
22 022-ความเข้าใจเรื่องวิปัสสนา ตอนที่1
22 สิงหาคม 2553
2344
21 021-สัมมาทิฏฐินำหน้าพาไปนิพพาน ดุจขอนไม้ลอยไปตามน้ำ
8 สิงหาคม 2553
2407
20 020-ที่ดูอินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 กรกฎาคม 2553
1943
19 019-ธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน อินทรีย์22
4 กรกฎาคม 2553
1886
18 018-เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความกระทบกระทั่งและมีเวรกัน
27 มิถุนายน 2553
2369
17 017-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่3
13 มิถุนายน 2553
1949
16 016-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
23 พฤษภาคม 2553
1968
15 015-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
9 พฤษภาคม 2553
2120
14 014-ไม่เอาทุกข์ ไม่สละสุข ไม่หมกมุ่นในสุข ละเหตุแห่งทุกข์
25 เมษายน 2553
2092
13 013-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค 7 ประการ
3 เมษายน 2553
2096
12 012-ไม่คำนึงอดีต ไม่คาดหวังอนาคต รู้แจ้งปัจจุบัน
28 มีนาคม 2553
2447
11 011-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ สังโยชน์3 อคติ4 มัจฉริยะ5
28 กุมภาพันธ์ 2553
2250
10 010-การปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทปาติโมกข์
14 กุมภาพันธ์ 2553
2053
9 009-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้ไม่เสื่อม อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มกราคม 2553
2151
8 008-สิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องสติปัฏฐาน
27 ธันวาคม 2552
2099
7 007-สติปัฏฐาน4
13 ธันวาคม 2552
2239
6 006-ทางเอก
15 พฤศจิกายน 2552
2082
5 005-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2
1 พฤศจิกายน 2552
2402
4 004-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่1
18 ตุลาคม 2552
2504
3 003-อริยสัจ
11 ตุลาคม 2552
2440
2 002-ทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์
27 กันยายน 2552
4187
1 001-ธรรมะคือตัวเราเอง
13 กันยายน 2552
2819
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ