ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 165 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
65 065-บุคคลยังมีกิเลสแต่พ้นอบายได้9จำพวก
28 พฤษภาคม 2560
1601
64 064-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน2
9 เมษายน 2560
1436
63 063-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน1
9 เมษายน 2560
1594
62 062-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1654
61 061-ธรรม7ประการที่ศัตรูต้องการเกิดแก่ผู้มักโกรธ
6 พฤศจิกายน 2559
1538
60 060-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1579
59 059-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้งและประโยชน์พรหมจรรย์
2 ตุลาคม 2559
1571
58 058-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1702
57 057-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1765
56 056-สิ่งน่าปรารถนา10อย่างพร้อมทั้งอันตรายและอาหาร
7 สิงหาคม 2559
1741
55 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1649
54 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1588
53 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1526
52 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1681
51 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1666
50 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1675
49 049-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่2
17 มกราคม 2559
1605
48 048-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่1
7 มกราคม 2559
1729
47 047-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้2
6 กันยายน 2558
1686
46 046-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2557
1630
45 045-มหานิทาน10; เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1679
44 044-มหานิทาน9; เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1610
43 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1810
42 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1619
41 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1639
40 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1823
39 039-มหานิทาน4; เหตุปัจจัยของภพ
17 พฤษภาคม 2558
1751
38 038-มหานิทาน3; เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
17 พฤษภาคม 2558
1668
37 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1771
36 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1831
35 035-ความไม่ประมาท2
1 มีนาคม 2558
1785
34 034-ความไม่ประมาท1
1 มีนาคม 2558
1856
33 033-สะดุ้งเพราะถือมั่น, ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
23 พฤศจิกายน 2557
1847
32 032-อนุตตริยะ; ภาวะอันยอดเยี่ยม 6 ประการ
23 พฤศจิกายน 2557
2022
31 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1934
30 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2064
29 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1995
28 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1772
27 027-จูฬศีล กับ มัชฌิมศีล
6 กรกฎาคม 2557
2524
26 026-เดรัจฉานวิชา; การเลี้ยงชีพผิดทาง
6 มกราคม 2557
1865
25 025-ห้วงบุญกุศลและมหาทาน
1 มิถุนายน 2557
2832
24 024-ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
1 มิถุนายน 2557
1766
23 023-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่2
6 เมษายน 2557
2099
22 022-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่1
6 เมษายน 2557
2212
21 021-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่2
2 มีนาคม 2557
1858
20 020-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่1
2 มีนาคม 2557
1948
19 019-เพราะถือมั่น ความคิดว่า เรามี จึงมี
26 มกราคม 2557
1909
18 018-โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาส มีอะไรเป็นเหตุเกิด
26 มกราคม 2557
1957
17 017-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่2
1 ธันวาคม 2556
1745
16 016-การสมาทานธรรม 4 ประการ ตอนที่1
1 ธันวาคม 2556
1924
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ