ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. วัดสามพระยา จำนวน 239 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
89 087-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่20
24 กุมภาพันธ์ 2551
1706
88 086-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่19
24 กุมภาพันธ์ 2551
1661
87 085-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่18
17 กุมภาพันธ์ 2551
1767
86 084-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่17
17 กุมภาพันธ์ 2551
1588
85 083-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่16
10 กุมภาพันธ์ 2551
1719
84 082-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่15
10 กุมภาพันธ์ 2551
1799
83 081-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่14
27 มกราคม 2551
1927
82 080-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่13
27 มกราคม 2551
1762
81 079-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่12
20 มกราคม 2551
1791
80 078-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่11
20 มกราคม 2551
1808
79 077-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่10
6 มกราคม 2551
1711
78 076-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่9
6 มกราคม 2551
1790
77 075-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่8
23 ธันวาคม 2550
1825
76 074-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่7
23 ธันวาคม 2550
1865
75 073-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่6
16 ธันวาคม 2550
1802
74 072-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่5
16 ธันวาคม 2550
1877
73 071-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่4
2 ธันวาคม 2550
1521
72 070-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่3
2 ธันวาคม 2550
1641
71 069-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่2
17 พฤศจิกายน 2550
1885
70 068-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่1
17 พฤศจิกายน 2550
1768
69 067-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่6
11 พฤศจิกายน 2550
1753
68 066-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่5
11 พฤศจิกายน 2550
1728
67 065-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่4
4 พฤศจิกายน 2550
1777
66 064-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่3
4 พฤศจิกายน 2550
1781
65 063-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่2
21 ตุลาคม 2550
1828
64 062-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่1
21 ตุลาคม 2550
1868
63 061-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่3
14 ตุลาคม 2550
2014
62 060-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่2
14 ตุลาคม 2550
1822
61 059-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่1
7 ตุลาคม 2550
1834
60 058-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่5
7 ตุลาคม 2550
1793
59 057-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่4
30 กันยายน 2550
1746
58 056-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่3
30 กันยายน 2550
1733
57 055-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่2
23 กันยายน 2550
1760
56 054-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่1
23 กันยายน 2550
1791
55 053-วินัย มหาวรรค ตอนที่7
16 กันยายน 2550
1601
54 052-วินัย มหาวรรค ตอนที่6
16 กันยายน 2550
1896
53 051-วินัย มหาวรรค ตอนที่5
9 กันยายน 2550
1705
52 050-วินัย มหาวรรค ตอนที่4
9 กันยายน 2550
1687
51 049-วินัย มหาวรรค ตอนที่3
2 กันยายน 2550
1720
50 048-วินัย มหาวรรค ตอนที่2
2 กันยายน 2550
1863
49 047-วินัย มหาวรรค ตอนที่1
26 สิงหาคม 2550
1735
48 046-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่12
26 สิงหาคม 2550
1667
47 045-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่11
5 สิงหาคม 2550
1834
46 044-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่10
5 สิงหาคม 2550
1754
45 043-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่9
22 กรกฎาคม 2550
1704
44 042-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่8
22 กรกฎาคม 2550
1746
43 041-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่7
15 กรกฎาคม 2550
1735
42 040-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่6
15 กรกฎาคม 2550
1759
41 039-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่5
8 กรกฎาคม 2550
1785
40 038-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่4
8 กรกฎาคม 2550
1731
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ