ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
326 326-สํ.ข.อัสสชิสูตร สมาธิไม่ใช่สาระในพระศาสนา
15 สิงหาคม 2562
294
325 325-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
339
324 324-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง
18 กรกฎาคม 2562
298
323 323-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
314
322 322-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร 1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
318
321 321-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
310
320 320-สํ.ข.ยมกสูตร 3 ขันธ์ 5 เป็นสังขตะและเป็นผู้ฆ่า
4 กรกฎาคม 2562
325
319 319-สํ.ข.ยมกสูตร 2 อุปมาขันธ์ 5 เป็นเพชรฆาตมือสังหาร
4 กรกฎาคม 2562
299
318 318-สํ.ข.ยมกสูตร 1 สัตว์ไม่มีในขันธ์ 5 และไม่มีนอกจากขันธ์ 5
27 มิถุนายน 2562
330
317 317-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทให้ได้รับประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
332
316 316-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
337
315 315-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
320
314 314-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
286
313 313-อุปาทาปริตัสสนาสูตร 1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
318
312 312-สํ.ข.สมาธิสูตร 2 อัตถังคมของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
311
311 311-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
309
310 310-สํ.ข.สมาธิสูตร 1 สมุทยของขันธ์ 5
16 พฤษภาคม 2562
304
309 309-ขันธสูตร ความต่างขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5
2 พฤษภาคม 2562
311
308 308-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
329
307 307-สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ จึงเห็นผิด
2 พฤษภาคม 2562
321
306 306-ตอบปัญหาโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
316
305 305-มหาเวทัลลสูตร 6 อกุปปาเจโตวิมุตติเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
320
304 304-มหาเวทัลลสูตร 5 อัปปมาณาเจโตวิมุตติเป็นต้น
18 เมษายน 2562
310
303 303-ตอบปัญหาการพิจารณาปัจจัย 24 เพื่อละทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
252
302 302-มหาเวทัลลสูตร 3 ปัจจัยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
4 เมษายน 2562
284
301 298-อนุมานสูตร 2 การอนุมานตนด้วยตนเอง
7 มีนาคม 2562
388
300 297-อนุมานสูตร 1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16 อย่าง
7 มีนาคม 2562
398
299 301-มหาเวทัลลสูตร 2 เวทนา สัญญา และวิญญาณ
21 มีนาคม 2562
423
298 299-มหาเวทัลลสูตร 1 มัคคญาณกับวิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
379
297 300-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
414
296 296-ม.มู.ภยเภรวสูตร 4 การบรรลุฌานและวิชชา
21 กุมภาพันธ์ 2562
427
295 295-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
426
294 294-ม.มู.ภยเภรวสูตร 3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลา
21 กุมภาพันธ์ 2562
406
293 293-ม.มู.ภยเภรวสูตร 2 เหตุให้เกิดความกลัวตอนอยู่
7 กุมภาพันธ์ 2562
376
292 292-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
386
291 291-ม.มู.ภยเภรวสูตร 1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
373
290 290-เทวธาวิตักกสูตร 4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงใหญ่
17 มกราคม 2562
398
289 288-เทวธาวิตักกสูตร 3 ฌาน 4 ลักษณะสมาธิ 8 วิชชา
17 มกราคม 2562
413
288 289-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
351
287 284-วิตักกสัณฐานสูตร 2 อุบายวิธีละวิตกต่อ
20 ธันวาคม 2561
382
286 283-ตอบปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอนิจจสัญญา
20 ธันวาคม 2561
394
285 282-วิตักกสัณฐานสูตร 1 อุบายวิธีละวิตก
20 ธันวาคม 2561
363
284 287-เทวธาวิตักกสูตร 2 การพิจารณากุศลวิตก
3 มกราคม 2562
389
283 286-ตอบปัญหาความสำรวมอินทรีย์ทางทวาร 6
3 มกราคม 2562
392
282 285-เทวธาวิตักกสูตร 1 วิธีทำให้หมดสิ้นอกุศลวิตก
3 มกราคม 2562
397
281 281-ปตลิยสูตร 4 การตัดขาดโวหารโดยประการทั้งปวง
6 ธันวาคม 2561
376
280 280-ตอบปัญหาการพิจารณาโยนิโสวีรติและวิชชา
6 ธันวาคม 2561
356
279 279-โปตลิยสูตร 3 กามมีโทษมากโดยอุปมา 7 อย่าง
6 ธันวาคม 2561
322
278 278-โปตลิยสูตร 2 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย 2
29 พฤศจิกายน 2561
355
277 277-โปตลิยสูตร 1 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย 1
29 พฤศจิกายน 2561
364
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ