ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. ปฏิสัมภิทามรรคและจูฬนิทเทส จำนวน 227 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
27 027-ญาณกถา ธัมมัฏฐิติญาณนิทเทส
13 พฤศจิกายน 2553
1909
26 026-ญาณกถา สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส
13 พฤศจิกายน 2553
1751
25 025-ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส ตอนที่3
9 ตุลาคม 2553
1662
24 024-ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส ตอนที่2
9 ตุลาคม 2553
1714
23 023-ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส ตอนที่1
24 กันยายน 2553
1760
22 022-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่22
24 กันยายน 2553
1898
21 021-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่21
24 กันยายน 2553
1702
20 020-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่20
28 สิงหาคม 2553
1787
19 019-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่19
28 สิงหาคม 2553
1672
18 018-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่18
10 กรกฎาคม 2553
1784
17 017-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่17
10 กรกฎาคม 2553
1884
16 016-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่16
12 มิถุนายน 2553
1870
15 015-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่15
12 มิถุนายน 2553
1802
14 014-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่14
13 กุมภาพันธ์ 2553
1774
13 013-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่13
13 กุมภาพันธ์ 2553
1774
12 012-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่12
9 มกราคม 2553
1868
11 011-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่11
9 มกราคม 2553
1881
10 010-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่10
12 ธันวาคม 2552
1854
9 009-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่9
12 ธันวาคม 2552
1722
8 008-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่8
14 พฤศจิกายน 2552
1829
7 007-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่7
14 พฤศจิกายน 2552
1802
6 006-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่6
บรรยายวันที่ 10 ตุลาคม 2552
1823
5 005-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่5
บรรยายวันที่ 10 ตุลาคม 2552
1820
4 004-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่4
บรรยายวันที่ 12 กันยายน 2552
1809
3 003-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่3
บรรยายวันที่ 12 กันยายน 2552
1848
2 002-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่2
บรรยายวันที่ 15 สิงหาคม 2552
1998
1 001-ญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ตอนที่1
บรรยายวันที่ 15 สิงหาคม 2552
2330
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ