ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 248 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
98 101-ปรมัตถธรรม 1(2).ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
396
97 100-ปรมัตถธรรม 1(1).ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
412
96 099-ยมกปาฬิ 8 อายตนยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
7 มีนาคม 2561
363
95 098-ยมกปาฬิ 7 อายตนยมก 1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
324
94 097-ปรมัตถธรรม 21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
340
93 093-ยมกปาฬิ 6 ขันธยมก 3 สุทธขันธวาระเป็นต้น
17 มกราคม 2561
335
92 096-ปรมัตถธรรม 20 ปรมัตถธรรมกับหลักธรรมมีขันธ์เป็นต้น
25 มกราคม 2561
315
91 095-ปรมัตถธรรม 19 นิพพาน1 นิพพาน2 นิพพาน3 และนิพพาน 5
25 มกราคม 2561
378
90 094-ปรมัตถธรรม 18 รูปในสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
25 มกราคม 2561
309
89 092-ปรมัตถธรรม 17 รูปปรมัตถ์ 11 กลุ่ม
27 ธันวาคม 2560
351
88 091-ปรมัตถธรรม 16 รูปปรมัตถ์จำนวน 28 รูป
27 ธันวาคม 2560
330
87 090-ปรมัตถธรรม 15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
337
86 089-ยมกปาฬิ 5 ขันธยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
310
85 083-ยมกปาฬิ 3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก 3
6 ธันวาคม 2560
314
84 088-ปรมัตถธรรม 14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
310
83 087-ปรมัตถธรรม 13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
331
82 086-ยมกปาฬิ 4 ขันธยมก 1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
304
81 085-ปรมัตถธรรม 12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตสิก
6 ธันวาคม 2560
342
80 084-ปรมัตถธรรม 11 โสภณะเจตสิก 25 ประเภท
6 ธันวาคม 2560
312
79 082-ยมกปาฬิ 1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
342
78 081-ปรมัตถธรรม 6 อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 18
15 พฤศจิกายน 2560
355
77 080-ปรมัตถธรรม 5 จิต 89 จำแนกโดยภูมิ 4
15 พฤศจิกายน 2560
311
76 079-ปรมัตถธรรม 4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
246
75 078-ปรมัตถธรรม 3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
231
74 077-ปรมัตถธรรม 1 แนะนำรายวิชาและความเข้าใจเบื้องต้น
1 พฤษภาคม 2560
232
73 076-กถาวัตถุ 10 แค่สมาทานศีลก็เจริฐขึ้น, พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
205
72 075-กถาวัตถุ 9 บุญเพิ่มจากการใช้สอยวัตถุ?
23 สิงหาคม 2560
996
71 074-กถาวัตถุ 8 จิตมีดวงเดียว ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ
16 สิงหาคม 2560
922
70 073-กถาวัตถุ 7 สติปัฏฐานกถา ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน?
9 สิงหาคม 2560
938
69 072-กถาวัตถุ 6 ปุคคลกถา 4 การชำระความเห็นแง่มุมต่างๆ
2 สิงหาคม 2560
855
68 071-กถาวัตถุ 5 ปุคคลกถา ตอนที่ 3
5 กรกฎาคม 2560
883
67 070-สติปัฏฐานภาวนา 8-ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน
24 พฤษภาคม 2560
1353
66 069-สติปัฏฐานภาวนา 7-นิทเทสธัมมานุปัสสนา 2
24 พฤษภาคม 2560
1367
65 068-สติปัฏฐานภาวนา 6-นิทเทสธัมมานุปัสสนา 1
24 พฤษภาคม 2560
1157
64 067-สติปัฏฐานภาวนา 5-นิทเทสเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา
17 พฤษภาคม 2560
1067
63 066-สติปัฏฐานภาวนา 4-นิทเทสกายานุปัสสนา 2
17 พฤษภาคม 2560
1410
62 065-สติปัฏฐานภาวนา 3-นิทเทสกายานุปัสสนา 1
17 พฤษภาคม 2560
1257
61 064-สติปัฏฐานภาวนา 2-วิปัสสนาภาวนา
3 พฤษภาคม 2560
1226
60 063-สติปัฏฐานภาวนา 1-วิปัสสนาภาวนา
3 พฤษภาคม 2560
1250
59 060-ยมก 12 ธาตุยมก ตอนที่ 2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1037
58 061-ยมก 13 สัจจยมก ตอนที่ 1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1100
57 062-ยมก 14 สัจจยมก ตอนที่ 2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1102
56 057-ยมก 9 อายตนยมก ตอนที่ 3
18 มกราคม 2560
1199
55 056-ยมก 8 อายตนยมก ตอนที่ 2
18 มกราคม 2560
1277
54 055-ยมก 7 ขันธยมก และอายตนยมก ตอนที่ 1
11 มกราคม 2560
1315
53 054-ยมก 6 ขันธยมก ตอนที่ 2
21 ธันวาคม 2559
1157
52 053-ยมก 5 ขันธยมก ตอนที่ 1
7 ธันวาคม 2559
1183
51 052-ยมก 4 มูลยมก ตอนที่ 4
30 พฤศจิกายน 2559
1278
50 051-ยมก 3 มูลยมก ตอนที่ 3
23 พฤศจิกายน 2559
1318
49 049-ยมก 1 มูลยมก ตอนที่ 1
2 พฤศจิกายน 2559
1251
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ