ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 248 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
48 050-ยมก 2 มูลยมก ตอนที่ 2
9 พฤศจิกายน 2559
1170
47 047-กถาวัตถุ9 สมาทานเหตุกถาเป็นต้น
14 กันยายน 2559
1311
46 048-กถาวัตถุ10 ทักขิณาวิสุทธิกถาเป็นต้น
21 กันยายน 2559
1268
45 045-กถาวัตถุ7
17 สิงหาคม 2559
1192
44 044-กถาวัตถุ6 ปฏิจจสมุปปาทกถาและปริหานิกถา
5 สิงหาคม 2559
1267
43 043-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1328
42 042-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา ตอนที่3
6 กรกฎาคม 2559
1188
41 041-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา ตอนที่2
29 มิถุนายน 2559
1271
40 040-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา ตอนที่1
22 มิถุนายน 2559
1346
39 039-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1502
38 038-สติปัฏฐานภาวนา12 นิทเทสธัมมานุปัสสนา3
18 พฤษภาคม 2559
1353
37 037-สติปัฏฐานภาวนา11 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2
18 พฤษภาคม 2559
1350
36 036-สติปัฏฐานภาวนา10 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1
18 พฤษภาคม 2559
1332
35 035-สติปัฏฐานภาวนา9 นิทเทสจิตตานุปัสสนา
18 พฤษภาคม 2559
1239
34 034-สติปัฏฐานภาวนา8 นิทเทสเวทนานุปัสสนา
12 พฤษภาคม 2559
1453
33 033-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสกายานุปัสสนา3
12 พฤษภาคม 2559
1408
32 032-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสกายานุปัสสนา2
12 พฤษภาคม 2559
1266
31 031-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสกายานุปัสสนา1
12 พฤษภาคม 2559
1324
30 030-สติปัฏฐานภาวนา4 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย3
11 พฤษภาคม 2559
1276
29 029-สติปัฏฐานภาวนา3 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย2
11 พฤษภาคม 2559
1393
28 028-สติปัฏฐานภาวนา2 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย1
11 พฤษภาคม 2559
1372
27 027-สติปัฏฐานภาวนา1 แนะนำรายวิชา, โพธิปักขิยธรรม
11 พฤษภาคม 2559
1294
26 026-สติปัฏฐานภาวนา26; ปฏิปทา4 และกรรมฐาน
24 มิถุนายน 2558
1392
25 025-สติปัฏฐานภาวนา25; วิปัสสนานำหน้าสมถะ2
24 มิถุนายน 2558
1309
24 024-สติปัฏฐานภาวนา24; วิปัสสนานำหน้าสมถะ1
24 มิถุนายน 2558
1285
23 023-สติปัฏฐานภาวนา23; ตัวอย่างวิธีทำมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1344
22 022-สติปัฏฐานภาวนา22; มรรควิธี4แบบ
17 มิถุนายน 2558
1279
21 021-สติปัฏฐานภาวนา21; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1391
20 020-สติปัฏฐานภาวนา20; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ16ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1266
19 019-สติปัฏฐานภาวนา19; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1278
18 018-สติปัฏฐานภาวนา18; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1135
17 017-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน1
3 มิถุนายน 2558
1183
16 016-สติปัฏฐานภาวนา16; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1245
15 015-สติปัฏฐานภาวนา15; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1249
14 014-สติปัฏฐานภาวนา14; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1163
13 013-สติปัฏฐานภาวนา13; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1298
12 012-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1270
11 011-สติปัฏฐานภาวนา11; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1198
10 010-สติปัฏฐานภาวนา10; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1275
9 009-สติปัฏฐานภาวนา9; กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1126
8 008-สติปัฏฐานภาวนา8; กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1303
7 007-สติปัฏฐานภาวนา7; กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1140
6 006-สติปัฏฐานภาวนา6; กายานุปัสสนา จตุสัมปชัญญบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1233
5 005-สติปัฏฐานภาวนา5; กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1200
4 004-สติปัฏฐานภาวนา4; อานาปานบรรพ
13 พฤษภาคม 2558
1276
3 003-สติปัฏฐานภาวนา3; อธิบายอุทเทสตามนัยอรรถกถา
13 พฤษภาคม 2558
1150
2 002-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทสสติปัฏฐาน
6 พฤษภาคม 2558
1193
1 001-สติปัฏฐานภาวนา1; แนะนำรายวิชา
6 พฤษภาคม 2558
1199
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ