ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,277
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 388 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 370 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 493 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 947 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,529 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,377 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,554 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
654 1653-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1508
653 1652-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน3วิธี วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1317
652 1651-ข้อพิจารณากระตุ้นความเพียร วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2558
1378
651 1650-ปฏิบัติเพื่อสำรวม ละ รู้ยิ่งและรอบรู้ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1206
650 1649-ธรรมสำหรับขัดเกลากิเลส44อย่าง วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1436
649 1648-แนะนำการฝึกสติอย่างง่ายๆ วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1405
648 1647-ปฏิบัติวิเวก3 กาย จิต อุปธิ วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2559
1446
647 1646-ห้วงบุญกุศล8 สรณะ3 มหาทาน5 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1459
646 1645-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1386
645 1644-เหตุแห่งความกระเสือกกระสน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1365
644 1643-เหตุเกิดความเห็นผิด ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม 2559
1289
643 1642-เหตุให้จิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร5อย่าง
27 กรกฎาคม 2559
1187
642 1641-หวังประโยชน์จากโลกจะเดือดร้อน
27 กรกฎาคม 2559
1390
641 1640-ทุกข์ครอบงำด้วยอาการว่าเป็นสุข
26 กรกฎาคม 2559
1385
640 1639-เพลิดเพลินยึดติดจึงทุกข์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2559
1353
639 1638-ที่สุดแห่งรักที่สุดแห่งทุกข์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2559
1424
638 1637-มุ่งหน้าเดินในอริยมรรค มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
18 กรกฎาคม 2559
1408
637 1636-เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1378
636 1635-รับผิดชอบและอดทนต่อการปฏิบัติ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1333
635 1634-รู้รอบทุกข์ ละสมุทัย มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1444
634 1633-ไม่ประมาทจึงหวังอริยมรรคได้ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1285
633 1632-ปฏิบัติธรรมรับผิดชอบตนเอง มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1222
632 1631-พิจารณาธรรมประจำสรีระ10และการลอยบาป
6 กรกฎาคม 2559
1302
631 1630-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1358
630 1629-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1430
629 1628-ยาสำรอกที่ใช้ได้ผลแน่นอน วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1474
628 1627-สละคืนกายและเวทนา วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1457
627 1626-พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1379
626 1625-ฝึกผูกใจให้อยู่กับปัจจุบัน วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1369
625 1624-หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1389
624 1623-โอวาทปิด; จงมีฉันทะในกุศล ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1348
623 1622-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1399
622 1621-สัมมาสังกัปปะและสรุปมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1229
621 1620-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1279
620 1619-รู้อริยสัจ4 สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
2107
619 1618-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1437
618 1617-สัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน10ข้อ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1586
617 1616-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1211
616 1615-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1248
615 1614-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1299
614 1613-สติปัฏฐาน4 (ต่อ) ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1272
613 1612-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1335
612 1611-สติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1437
611 1610-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1373
610 1609-การพิจารณากาย (ต่อ) ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1346
609 1608-การพิจารณากาย ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1057
608 1607-ความสำรวม ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2559
1399
607 1606-วิธีฝึกให้มีความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2559
1390
606 1605-หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรค ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2559
1296
605 1604-ตอบปัญหาและสรุปธรรม ยุวพุทธฯ2
28 พฤษภาคม 2559
1311
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1554 รายการ