ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,876 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
876 1875-ข้อปฏิบัติเน้นวิปัสสนาแนวอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1228
875 1874-ปฏิบัติธรรมตามลำดับ วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1328
874 1873-รู้เท่าทันโลกและชีวิต วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1308
873 1872-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1285
872 1871-ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้ วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1222
871 1870-รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1219
870 1869-หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
1257
869 1868-สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาบางกาล
6 กันยายน 2560
1441
868 1867-วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1546
867 1866-พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
1309
866 1865-อันตรายและอุปการะของสมาธิ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1203
865 1864-มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
1382
864 1863-ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1239
863 1862-ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1283
862 1861-คุณลักษณะของพระโสดาบัน รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1322
861 1860-ตอบปัญหาธรรม4 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1186
860 1859-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1309
859 1858-ตอบปัญหาธรรม3 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1273
858 1857-บริหารชีวิต บริหารทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1343
857 1856-ตอบปัญหาธรรม2 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1235
856 1855-ตอบปัญหาธรรม1 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1172
855 1854-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1242
854 1853-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1240
853 1852-กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1202
852 1851-อันตรายและอุปการะของสมาธิอย่างละ8ประการ
29 สิงหาคม 2560
1288
851 1850-ฝึกสติ ผูกจิตไว้ รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560
1278
850 1849-ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1334
849 1848-หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา8อย่าง
27 กรกฎาคม 2560
1389
848 1847-ตอบปัญหาธรรม3 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม2560
1346
847 1846-ตอบปัญหาธรรม2 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม 2560
1258
846 1845-ที่อาศัยของธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ
27 กรกฎาคม 2560
1191
845 1844-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2560
1403
844 1843-เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2560
1470
843 1842-มีสมาธิแล้วพิจารณากาย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1359
842 1841-ฝึกมีสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1394
841 1840-วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1418
840 1839-สุขที่ควรกลัว กับ สุขที่ไม่ควรกลัว ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1329
839 1838-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1267
838 1837-สรุปความรู้สัจจะ4 ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1186
837 1836-จากรู้กฎแห่งธรรม ถึงรู้อริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1298
836 1835-ทำความดีได้ความดี ทำความชั่วได้ความชั่ว ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1213
835 1834-ฝึกพิจารณาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1378
834 1833-สรณะ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1141
833 1832-เบื้องต้นเน้นฝึกสติ วิริยะ และปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1061
832 1831-นำฝึกสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1139
831 1830-ที่มาของปัญหาคือการปล่อยใจลอย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1418
830 1829-ตัวสภาวะการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1297
829 1828-วิธีเข้าถึงความสุขและพ้นทุกข์ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
10 กรกฎาคม 2560
1613
828 1827-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1273
827 1826-ฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1533
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1876 รายการ