ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,794 2794-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
73
1,793 2793-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
39
1,792 2792-วิธีเห็นกาย เวทนา และจิต อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
38
1,791 2791-ทำมรรคให้เกิดด้วยสติปัฏฐาน21หมวด อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
32
1,790 2790-เริ่มมัคคภาวนาด้วยสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
48
1,789 2789-ที่อาศัย สรณะ สติ สัมปชัญญะ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
55
1,788 2788-มูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
43
1,787 2787-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
56
1,786 2786-ความหมายในคุณพระรัตนตรัย สวนป่ามัชฌิมา
10 เมษายน 2566
73
1,785 2785-สังโยชน์3ละด้วยโสดาปัตติมรรค
9 เมษายน 2566
117
1,784 2784-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
98
1,783 2783-ธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจะ สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
78
1,782 2782-ธัมมานุปัสสนาหมวดอายตนะและโพชฌงค์
8 เมษายน 2566
58
1,781 2781-ธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และขันธ์
8 เมษายน 2566
54
1,780 2780-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
76
1,779 2779-วิธีฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
65
1,778 2778-ความสำคัญและวิธีทำกายคตาสติให้เกิด
6 เมษายน 2566
90
1,777 2777-ประเภทกรรมฐานลมหายใจ สวนป่ามัชฌิมา
6 เมษายน 2566
58
1,776 2776-สรณะอันเกษม สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
48
1,775 2775-ทางเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
80
1,774 2774-ชำระเบื้องต้นกุศลธรรมให้ดี ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
94
1,773 2773-ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
68
1,772 2772-ความเชื่อมโยงธรรมปฏิบัติกับมรรค8 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
81
1,771 2771-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
71
1,770 2770-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
44
1,769 2769-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
87
1,768 2768-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
61
1,767 2767-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
75
1,766 2766-วิธีแยก กาย เวทนา จิต แบบง่าย ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
101
1,765 2765-โพธิปักขิยธรรมเงื่อนไขฝ่ายมรรค ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
52
1,764 2764-วิธีประกอบปัญญาตามแนวสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
49
1,763 2763-วิธีฝึกสติสมาธิด้วยกายสตาสติ18วิธี ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
27
1,762 2762-ที่เกิดของจิตในการภาวนา ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
54
1,761 2761-ทำมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัย ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
55
1,760 2760-ผลแห่งการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
54
1,759 2759-วิชชา13 ชำระสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
103
1,758 2758-วิชชา12 ตอบปัญหาธรรม3 วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
69
1,757 2757-วิชชา11 วิธีประกอบสัมปชัญญะ4แบบ วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
41
1,756 2756-วิชชา10 ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน.mp3
6 มีนาคม 2566
62
1,755 2755-วิชชา9 รู้ธรรมคือนิวรณ์ใน5ประเด็น วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
82
1,754 2754-วิชชา8 สมาธิภาวนา4แบบ
5 มีนาคม 2566
59
1,753 2753-วิชชา7 ผลของการทำสติปัฏฐาน วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
39
1,752 2752-วิชชา6 ตอบปัญหาธรรม วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
77
1,751 2751-วิชชา5 ฝึกสติปัฏฐานดูความจริงของกาย เวทนา จิต
5 มีนาคม 2566
69
1,750 2750-วิชชา4 กายคตาสติเพื่ออมตธรรม วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
82
1,749 2749-วิชชา3 การฝึกสติขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
61
1,748 2748-วิชชา2 วิธีการเดินตามมรรค วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
69
1,747 2747-วิชชา1 ข้อปฏิบัติให้เกิดวิชชาที่แท้จริง วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
94
1,746 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
59
1,745 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
110
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1944 รายการ