ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,981 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,781 2781-ธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และขันธ์
8 เมษายน 2566
56
1,780 2780-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
78
1,779 2779-วิธีฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
66
1,778 2778-ความสำคัญและวิธีทำกายคตาสติให้เกิด
6 เมษายน 2566
93
1,777 2777-ประเภทกรรมฐานลมหายใจ สวนป่ามัชฌิมา
6 เมษายน 2566
59
1,776 2776-สรณะอันเกษม สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
49
1,775 2775-ทางเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
81
1,774 2774-ชำระเบื้องต้นกุศลธรรมให้ดี ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
97
1,773 2773-ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
69
1,772 2772-ความเชื่อมโยงธรรมปฏิบัติกับมรรค8 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
84
1,771 2771-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
72
1,770 2770-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
47
1,769 2769-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
98
1,768 2768-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
62
1,767 2767-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
76
1,766 2766-วิธีแยก กาย เวทนา จิต แบบง่าย ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
104
1,765 2765-โพธิปักขิยธรรมเงื่อนไขฝ่ายมรรค ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
54
1,764 2764-วิธีประกอบปัญญาตามแนวสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
51
1,763 2763-วิธีฝึกสติสมาธิด้วยกายสตาสติ18วิธี ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
28
1,762 2762-ที่เกิดของจิตในการภาวนา ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
58
1,761 2761-ทำมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัย ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
57
1,760 2760-ผลแห่งการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
56
1,759 2759-วิชชา13 ชำระสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
105
1,758 2758-วิชชา12 ตอบปัญหาธรรม3 วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
70
1,757 2757-วิชชา11 วิธีประกอบสัมปชัญญะ4แบบ วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
42
1,756 2756-วิชชา10 ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน.mp3
6 มีนาคม 2566
63
1,755 2755-วิชชา9 รู้ธรรมคือนิวรณ์ใน5ประเด็น วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
83
1,754 2754-วิชชา8 สมาธิภาวนา4แบบ
5 มีนาคม 2566
61
1,753 2753-วิชชา7 ผลของการทำสติปัฏฐาน วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
40
1,752 2752-วิชชา6 ตอบปัญหาธรรม วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
78
1,751 2751-วิชชา5 ฝึกสติปัฏฐานดูความจริงของกาย เวทนา จิต
5 มีนาคม 2566
70
1,750 2750-วิชชา4 กายคตาสติเพื่ออมตธรรม วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
83
1,749 2749-วิชชา3 การฝึกสติขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
64
1,748 2748-วิชชา2 วิธีการเดินตามมรรค วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
70
1,747 2747-วิชชา1 ข้อปฏิบัติให้เกิดวิชชาที่แท้จริง วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
95
1,746 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
60
1,745 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
113
1,744 2744-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
90
1,743 2743-ทุกข์ในอริยสัจและกิจต่อทุกข์ ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
95
1,742 2742-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
59
1,741 2741-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
71
1,740 2740-ฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
62
1,739 2739-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
47
1,738 2738-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
43
1,737 2737-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
39
1,736 2736-ปฏิบัติตามมรรครู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
70
1,735 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
57
1,734 2734-พื้นฐานดี มีสติ และเจริญมรรค สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
111
1,733 2733-ธรรม2และกฎแห่งธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
84
1,732 2732-ทางเดินอริยมรรคมีองค์8 สวนป่ามัชฌิมา
9 ธันวาคม 2565
130
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1981 รายการ