ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,894 2894-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
86
1,893 2893-กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
65
1,892 2892-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
63
1,891 2891-จำแนกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
59
1,890 2890-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
78
1,889 2889-วิธีปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
8 พฤศจิกายน 2566
73
1,888 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
73
1,887 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
110
1,886 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
74
1,885 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
90
1,884 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
1,883 2883-ทางนี้เป็นทางเดียว สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
15 ตุลาคม 2566
126
1,882 2882-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
120
1,881 2881-หลักการฝึกปัญญาแนวอริยมรรค ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
100
1,880 2880-สัมปชัญญะ4แบบและวิธีการฝึกปฏิบัติ ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
89
1,879 2879-ควรรักษากายคตาสติให้ดี ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
62
1,878 2878-ความไม่เประมาทที่รวมกุศลธรรม ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
80
1,877 2877-ทางที่ควรเดินสำหรับผู้ต้องการนิพพาน ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
84
1,876 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
91
1,875 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
75
1,874 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
61
1,873 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
109
1,872 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
67
1,871 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
63
1,870 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
87
1,869 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
58
1,868 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
96
1,867 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
67
1,866 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
63
1,865 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
64
1,864 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
86
1,863 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
38
1,862 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
47
1,861 2861-กิจหน้าที่ต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
105
1,860 2860-ความเข้าใจอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
97
1,859 2859-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
97
1,858 2858-การประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง ยุวพุทธฯ
8 กรกฎาคม 2566
57
1,857 2857-กายคตาสติและเบื้องต้นกุศลธรรม ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
44
1,856 2856-เริ่มปฏิบัติมีสติส่งจิตไปในกาย ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
60
1,855 2855-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
7 กรกฎาคม 2566
71
1,854 2854-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
50
1,853 2853-มรรค4ละสังโยขน์10 ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2566
68
1,852 2852-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
54
1,851 2851-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
82
1,850 2850-ความหมายอริยสัจ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2566
53
1,849 2849-อริยสัจ4และญาณในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
96
1,848 2848-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
72
1,847 2847-เหตุเกิดและเหตุดดับของขันธ์ ยุวพุทธฯ
24 มิถุนายน 2566
48
1,846 2846-กระบวนธรรมเกิดกองทุกข์ ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
50
1,845 2845-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
23 มิถุนายน 2566
61
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1944 รายการ