ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,206 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
706 706-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน4 เป็นอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2561
984
705 705-ฌานวิภังค์7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
824
704 704-ฌานวิภังค์6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
871
703 703-ฌานวิภังค์5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
944
702 702-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ4
5 กรกฎาคม 2561
970
701 701-ฌานวิภังค์4 อธิบายภิกษุในธรรมวินัยนี้และปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
866
700 700-ฌานวิภังค์3 สมาบัติ8 คือรูปฌาน4อรูปฌาน4
5 กรกฎาคม 2561
958
699 699-ฌานวิภังค์2 ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์
21 มิถุนายน 2561
1011
698 698-ตอบปัญหาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับสมุทยสัจ
21 มิถุนายน 2561
1072
697 697-ฌานวิภังค์1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
966
696 696-มหาทุกขักขันธสูตร7 อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
21 มิถุนายน 2561
898
695 695-มหาทุกขักขันธสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
963
694 694-มหาทุกขักขันธสูตร5 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
917
693 693-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริต
17 พฤษภาคม 2561
951
692 692-มหาทุกขักขันธสูตร4 อาทีนวะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
925
691 691-มหาทุกขักขันธสูตร3 อาทีนวะของกามในปัจจุบันเห็นชัดเจน
3 พฤษภาคม 2561
943
690 690-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้น
3 พฤษภาคม 2561
940
689 689-มหาทุกขักขันธสูตร2 อัสสาทะและอาทีนวะของกามทั้งหลาย
3 พฤษภาคม 2561
988
688 688-มหาทุกขักขันธสูตร1 การกำหนดรอบรู้กาม รูปและเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
997
687 687-จปลายมานสูตร4 วิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวง
19 เมษายน 2561
993
686 686-ตอบปัญหาการรู้อริยสัจ3รอบ
19 เมษายน 2561
1067
685 685-จปลายมานสูตร3 วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสิ้นตัณหา
19 เมษายน 2561
974
684 684-จปลายมานสูตร2 ไม่ถือตัวเข้าตระกูล ไม่พูดถกเถียง ไม่คลุกคลี
19 เมษายน 2561
911
683 683-จปลายมานสูตร1 อุบายแก้ง่วง7อย่างและวิธีการนอน
5 เมษายน 2561
949
682 682-ตอบปัญหาการอธิบายธรรมะของท่านพระสารีบุตร
5 เมษายน 2561
1009
681 681-อาเนญชสัปปายสูตร4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
1008
680 680-อาเนญชสัปปายสูตร3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
1008
679 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
963
678 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1141
677 677-อาเนญชสัปปายสูตร1 ข้อปฏิบัติที่เหมาะต่ออาเนญชสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
1080
676 676-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร3 คาถาอนาถบิณฑิกเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
988
675 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1213
674 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1171
673 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1211
672 672-อาฏานาฏิยสูตร4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
1031
671 671-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
1460
670 670-อาฏานาฏิยสูตร3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
1084
669 669-อาฏานาฏิยสูตร2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
1193
668 668-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
1360
667 667-อาฏานาฏิยสูตร1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
1222
666 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1029
665 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1274
664 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1198
663 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1272
662 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1414
661 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1218
660 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1122
659 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1500
658 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1352
657 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1306
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1206 รายการ