ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
542 542-ขุททกวัตถุวิภังค์22 กิเลสหมวดละสาม9
30 มิถุนายน 2559
1286
541 541-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1660
540 540-ขุททกวัตถุวิภังค์21 กิเลสหมวดละสาม8
30 มิถุนายน 2559
1390
539 539-ขุททกวัตถุวิภังค์20 กิเลสหมวดละสาม7
30 มิถุนายน 2559
1361
538 538-ขุททกวัตถุวิภังค์19 กิเลสหมวดละสาม6
16 มิถุนายน 2559
1417
537 537-ตอบปัญหาธรรม
16 มิถุนายน 2559
1590
536 536-ขุททกวัตถุวิภังค์18 กิเลสหมวดละสาม5
16 มิถุนายน 2559
1348
535 535-ขุททกวัตถุวิภังค์17 กิเลสหมวดละสาม4
16 มิถุนายน 2559
1256
534 534-ขุททกวัตถุวิภังค์16 กิเลสหมวดละสาม3
5 พฤษภาคม 2559
1401
533 533-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1471
532 532-ขุททกวัตถุวิภังค์15 กิเลสหมวดละสาม2
5 พฤษภาคม 2559
1463
531 531-ขุททกวัตถุวิภังค์14 กิเลสหมวดละสาม1
5 พฤษภาคม 2559
1403
530 530-ขุททกวัตถุวิภังค์13 กิเลสหมวดละสอง5
21 เมษายน 2559
1281
529 529-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1619
528 528-ขุททกวัตถุวิภังค์12 กิเลสหมวดละสอง4
21 เมษายน 2559
1414
527 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1480
526 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1536
525 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1362
524 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1446
523 523-ขุททกวัตถุวิภังค์8 กิเลสหมวดละหนึ่ง8
24 มีนาคม 2559
1585
522 522-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1612
521 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1583
520 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1424
519 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1350
518 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1691
517 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1527
516 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1595
515 515-ขุททกวัตถุวิภังค์2 กิเลสหมวดละหนึ่ง2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1476
514 514-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1598
513 513-ขุททกวัตถุวิภังค์1 กิเลสหมวดละหนึ่ง1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1489
512 512-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1767
511 511-ปุคคลบัญญัติ 24 บุคคลหมวดละเก้าและสิบ
4 กุมภาพันธ์ 2559
1445
510 510-ตอบปัญหา ผู้รู้เห็นผู้รู้แนวอภิธรรม
4 กุมภาพันธ์ 2559
1532
509 509-ปุคคลบัญญัติ23 บุคคลหมวดละเจ็ดและแปด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1361
508 508-ปุคคลบัญญัติ22 บุคคลหมวดละเจ็ด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1461
507 504-ปุคคลบัญญัติ19 บุคคลหมวดละสี่และหมวดละห้า1
21 มกราคม 2559
1253
506 507-ปุคคลบัญญัติ21 บุคคลหมวดละหกและเจ็ด
21 มกราคม 2559
1239
505 506-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1599
504 505-ปุคคลบัญญัติ20 บุคคลหมวดละห้า2
21 มกราคม 2559
1490
503 503-ปุคคลบัญญัติ18 บุคคลหมวดละสี่6
14 มกราคม 2559
1496
502 502-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1699
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1368
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1507
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1335
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1725
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1433
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1388
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1403
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2300
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1466
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ