ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,101 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
401 401-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2
20 พฤศจิกายน 2557
1432
400 400-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี1
20 พฤศจิกายน 2557
1784
399 399-คัมภีร์วิภังค์; ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
6 พฤศจิกายน 2557
1512
398 398-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน2
6 พฤศจิกายน 2557
1540
397 397-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน1
6 พฤศจิกายน 2557
1582
396 396-ไม่ควรประมาณในบุคคล มิคศาลาสูตร อํ.ฉักก.
16 ตุลาคม 2557
1784
395 395-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน3 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1512
394 394-องค์มรรคแบบโลกิยะ กับ โลกุตตระ
16 ตุลาคม 2557
1668
393 393-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1358
392 392-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1731
391 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1577
390 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1480
389 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1596
388 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1583
387 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1642
386 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1488
385 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1484
384 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1562
383 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1650
382 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1770
381 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1521
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1655
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1690
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1633
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1597
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1771
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1615
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1657
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1563
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1573
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1673
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1441
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1760
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1753
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1613
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1657
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1837
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1646
363 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1655
362 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1924
361 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1587
360 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1728
359 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1559
358 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1609
357 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1601
356 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1506
355 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1644
354 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2842
353 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1570
352 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1880
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1101 รายการ