ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,192 1192-ขุ.ธ.พราหมณวรรค34 ผู้สิ้นตัณหาในภพเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
1,191 1191-ขุ.ธ.พราหมณวรรค33 ผู้ละตัณหาไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
1,190 1190-ขุ.ธ.พราหมณวรรค32 ผู้ละกามไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
1,189 1189-ขุ.ธ.พราหมณวรรค31 ผู้ล่วงราคะและกิเลสได้เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
1,188 1188-ขุ.ธ.พราหมณวรรค30 ผู้บริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
44
1,187 1187-ขุ.ธ.พราหมณวรรค29 ผู้ละบุญและบาปได้เป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
34
1,186 1186-ขุ.ธ.พราหมณวรรค28 ผู้ไม่มีความอาลัยเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
25
1,185 1185-ฐานความคิดเรื่องบารมี10ทัศ
20 เมษายน 2566
38
1,184 1184-ขุ.ธ.พราหมณวรรค27 ผู้ปราศจากความหวังเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
26
1,183 1183-ขุ.ธ.พราหมณวรรค26 ผู้ไม่ขโมยสิ่งของผู้อื่นเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
21
1,182 1182-ขุ.ธ.พราหมณวรรค25 ผู้ไม่กล่าวคำหยาบเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
24
1,181 1181-ขุ.ธ.พราหมณวรรค24 ผู้ทำราคะให้ตกไปเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
26
1,180 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
45
1,179 1179-ขุ.ธ.พราหมณวรรค22 ผู้ไม่มีโทษและไม่ทำร้ายเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
38
1,178 1178-ขุ.ธ.พราหมณวรรค21 ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอาลัยเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
45
1,177 1177-ขุ.ธ.พราหมณวรรค20 ผู้มีปัญญาลึกซึ้งถึงประโยชน์สุดเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
42
1,176 1176-ขุ.ธ.พราหมณวรรค19 ผู้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
51
1,175 1175-ฝึกตนอย่างไรให้รู้ครบถ้วนในลักษณะสัจจะ
16 มีนาคม 2566
103
1,174 1174-ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย4ลักษณะ
16 มีนาคม 2566
70
1,173 1173-ขุ.ธ.พราหมณวรรค18 ผู้ไม่ติดกามเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
34
1,172 1172-ขุ.ธ.พราหมณวรรค17 ผู้ไม่โกรธและฝึกอินทรีย์แล้วเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
29
1,171 1171-ขุ.ธ.พราหมณวรรค16 ผู้อดกลั้นคำด่าและมีกำลังขันติเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
29
1,170 1170-ขุ.ธ.พราหมณวรรค15 ผู้ถอนลิ่มได้และรู้สัจจะเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
32
1,169 1169-ขุ.ธ.พราหมณวรรค14 ผู้ตัดสังโยชน์หมดและไม่สะดุ้งเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
39
1,168 1168-ขุ.ธ.พราหมณวรรค13 ผู้ไม่กังวลและไม่ยึดถือเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
33
1,167 1167-ขุ.ธ.พราหมณวรรค12 ผู้เข้าผลสมาบัติคนเดียวในป่าเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,166 1166-พิจารณาอนัตตาจากไตรลักษณ์สู่นิพพาน
23 กุมภาพันธ์ 2566
83
1,165 1165-ขุ.ธ.พราหมณวรรค11 ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภายในรกรุงรัง
23 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,164 1164-ขุ.ธ.พราหมณวรรค10 ผู้มีญาณแทงตลอดสัจจะเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
26
1,163 1163-ขุ.ธ.พราหมณวรรค9 ควรนอบน้อมครูผู้สอนให้รู้แจ้งอริยสัจ
23 กุมภาพันธ์ 2566
25
1,162 1162-ขุ.ธ.พราหมณวรรค8 ผู้ห้ามทุจริตทั้ง3ทวารได้เป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
33
1,161 1161-ขุ.ธ.พราหมณวรรค7 จิตไม่มีความเบียดเบียนทุกข์ย่อมระงับ
9 กุมภาพันธ์ 2566
65
1,160 1160-อาสวะ อนุสัย สังโยชน์ เป็นอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
103
1,159 1159-การเจริญและรวมมรรคทำอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
130
1,158 1158-ขุ.ธ.พราหมณวรรค6 ผู้กำจัดมลทินของตนเป็นบรรพชิต
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,157 1157-ขุ.ธ.พราหมณวรรค5 พระพุทธเจ้าโดดเด่นด้วยเดช5อย่าง
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,156 1156-ขุ.ธ.พราหมณวรรค4 ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
30
1,155 1155-ขุ.ธ.พราหมณวรรค3 ไม่ยึดถือฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
42
1,154 1154-ขุ.ธ.พราหมณวรรค2 ผู้ถึงฝั่งแห่งสมถะและวิปัสสนา
19 มกราคม 2566
79
1,153 1153-ขุ.ธ.พราหมณวรรค1 รู้ความสิ้นสังขารจะรู้นิพพาน
19 มกราคม 2566
83
1,152 1152-ความหมายและองค์ธรรมพยาบาท
19 มกราคม 2566
46
1,151 1151-สภาวะของมัจจุราชกับเสนา
19 มกราคม 2566
50
1,150 1150-ความเคยชินโยงปัจจัย24และมรรค
19 มกราคม 2566
69
1,149 1149-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค12 ประกอบความเพียรทำโลกนี้ให้สว่าง
19 มกราคม 2566
37
1,148 1148-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค11 ผู้มากด้วยปราโมทย์พึงถึงนิพพาน
19 มกราคม 2566
44
1,147 1147-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค10 จงเตือนตนด้วยตนและเป็นที่พึ่งของตน
12 มกราคม 2566
74
1,146 1146-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค9 ลักษณะภิกษุผู้สงบระงับแล้ว
12 มกราคม 2566
49
1,145 1145-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค8 จงสลัดทิ้งราคะและโทสะ
12 มกราคม 2566
57
1,144 1144-สัตตบท36 อตัมมยตา สติปัฏฐาน3
12 มกราคม 2566
52
1,143 1143-มีตนส่งไปแล้ว คืออย่างไร
12 มกราคม 2566
68
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ