ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,101 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1940
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1813
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1696
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1704
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1752
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1946
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1715
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1917
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1834
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1849
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1794
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1757
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1944
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1768
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1771
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1916
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1921
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2061
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1621
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1704
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2027
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2073
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1757
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1863
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1874
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1933
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1780
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1889
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1735
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1787
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1829
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1711
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1765
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1725
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1880
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1772
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1859
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1718
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1802
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1812
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1882
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2757
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1659
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10187
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88140
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1692
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1932
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1762
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1857
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1806
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1101 รายการ