ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,274 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1899
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1741
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1796
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1840
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1719
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1777
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1737
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1898
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1780
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1863
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1728
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1812
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1823
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1889
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2766
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1671
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10206
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88163
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1698
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1948
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1775
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1866
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1816
1 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
2004
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1274 รายการ