ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,491 448-ตอบปัญหา1; สมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณาธรรม
18 มิถุนายน 2558
1685
3,490 447-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1512
3,489 446-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1541
3,488 081-ธาตุกถา1; ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างเนื้อหา
17 มิถุนายน 2558
1508
3,487 080-สติปัฏฐานภาวนา21; ตัวอย่างวิธีปฏิบัติมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1531
3,486 079-สติปัฏฐานภาวนา20; มรรควิธี 4 แบบ
17 มิถุนายน 2558
1482
3,485 078-สติปัฏฐานภาวนา19; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1530
3,484 1391-จากโยนิโสมนสิการสู่ปัญญาตรัสรู้
16 มิถุนายน 2558
1569
3,483 1390-โยนิโสมนสิการ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1540
3,482 1389-ฉันทะ; แรงจูงใจในการทำความดี
15 มิถุนายน 2558
2324
3,481 1388-ความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1182
3,480 1387-หิริโอตัปปะ ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2149
3,479 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2422
3,478 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2451
3,477 1386-สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2292
3,476 1385-โทษของความไม่อดทน, อานิสงส์ของความอดทน
13 มิถุนายน 2558
2316
3,475 1384-ความเคารพ ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
2068
3,474 1383-อานิสงส์การฟังธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
1413
3,473 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1358
3,472 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2260
3,471 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1347
3,470 076-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1424
3,469 077-สติปัฏฐานภาวนา18; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ 16 ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1668
3,468 075-สติปัฏฐานภาวนา16; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1541
3,467 175-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1707
3,466 174-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1690
3,465 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2548
3,464 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1444
3,463 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1362
3,462 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1249
3,461 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2272
3,460 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1313
3,459 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2102
3,458 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1306
3,457 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2257
3,456 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2100
3,455 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1376
3,454 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1912
3,453 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2296
3,452 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2060
3,451 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2050
3,450 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1291
3,449 074-สติปัฏฐานภาวนา15; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน
3 มิถุนายน 2558
1512
3,448 073-สติปัฏฐานภาวนา14; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1655
3,447 072-สติปัฏฐานภาวนา13; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1641
3,446 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1426
3,445 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1380
3,444 816-ความหมายและตัวอย่างธรรมะ รพ.ตุลาการฯ จ.นครปฐม
29 พฤษภาคม 2558
1483
3,443 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1289
3,442 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1314
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ