ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,723 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
49
8,722 345-อนุปทสูตร2 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร2
27 มกราคม 2567
51
8,721 344-อนุปทสูตร1 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร1
27 มกราค 2567
62
8,720 2936-อุบาสกรัตนะและสัมมาทิฏฐิ10ข้อ ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
111
8,719 2935-ความหมายและสภาวะอริยสัจ4 ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
109
8,718 2934-แจกแจงชีวิตคือขันธ์5 ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
143
8,717 2933-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
102
8,716 2932-สัมปชัญญะ4 และ วิธีฝึกปัญญา ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
88
8,715 2931-ฝึกจิตให้อยู่กับกายด้วยกายคตาสติ ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
79
8,714 2930-ความหมายและหลักปฏิบัติอริยมรรค ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
78
8,713 910-อภิธานัปปทีปิกา1 เริ่มคัมภีร์ พระพุทธเจ้า32นิพพาน46
24 มกราคม 2567
50
8,712 202-ธรรมปฏิบัติ149 ภาวนาเสมอด้วยดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ
23 มกราคม 2567
84
8,711 1915-คุณสมบัติของพระโสดาบัน ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
21 มกราคม 2567
131
8,710 318-มาณพ16ตอนที่1(2) อชิตมาณวปัญหา2 พระอริยะเจ้าฉลาดในธรรมทั้งปวง
14 มกราคม 2567
101
8,709 317-มาณพ16ตอนที่1(1) อชิตมาณวปัญหา1 ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก
14 มกราคม 2567
99
8,708 909-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่3 กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
14 มกราคม 2567
105
8,707 1251-สารีปุตตสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเป็นพระอรหันต์
11 มกราคม 2567
134
8,706 1250-เหตุผลลำดับมรรคกับการละสังโยชน์10
11 มกราคม 2567
104
8,705 1249-สารีปุตตสูตร1 วิธีปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้เบื่อหน่ายในทุกข์
11 มกราคม 2567
102
8,704 908-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะเจตสิก รูป นิพพาน และ จิต89
7 มกราคม 2567
126
8,703 128-ภาวนา51 สัจจวาจาคุณพระพุทธเจ้าและนิพพาน
5 มกราคม 2567
107
8,702 2929-คุณสมบัติพระโสดาบัน อาศรมมาตา
3 มกราคม 2567
123
8,701 2928-ตอบปัญหาธรรม5 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2567
104
8,700 2927-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
83
8,699 2926-ความหมายและแจกแจงอริยสัจ ๔ อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
81
8,698 2925-วิเคราะห์และแยกแยะขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
124
8,697 2924-ตอบปัญหา3 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
64
8,696 2923-ขยายความวิธีรู้กาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
104
8,695 2922-ตอบปัญหา2 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
76
8,694 2921-ปฏิบัติทางเอกสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
75
8,693 2920-ตอบปัญหา1 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
75
8,692 2919-หัวหน้ามรรคและมรรคประจำ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
72
8,691 2918-กายคตาสติมูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
60
8,690 2917-ธรรมพื้นฐาน และ ไม่ประมาท อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
74
8,689 2916-วิราคะ กับ วิราคะธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
106
8,688 1248-อัตตทัณฑสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตน
28 ธันวาคม 2566
95
8,687 1247-วิโมกข์3กับการปฏิบัติไตรลักษณ์
28 ธันวาคม 2566
84
8,686 1246-อัตตทัณฑสูตร1 ภัยเกิดจากโทษภายในตัวเอง
28 ธันวาคม 2566
90
8,685 1914-มิลินทปัญหา12(12) กุมภังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งหม้อ
24 ธันวาคม 2566
42
8,684 1913-มิลินทปัญหา12(11) รุกขังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์3แห่งต้นไม้
24 ธันวาคม 2566
36
8,683 1912-มิลินทปัญหา12(10) อินทูรังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งหนู
24 ธันวาคม 2566
24
8,682 1911-มิลินทปัญหา12(9) พิฬารังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์2แห่งแมว
24 ธันวาคม 2566
24
8,681 1910-มิลินทปัญหา12(8) ปถวีอังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์5แห่งแผ่นดิน
24 ธันวาคม 2566
24
8,680 1909-มิลินทปัญหา12(7) สมุททังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์5แห่งทะเล
24 ธันวาคม 2566
29
8,679 1908-มิลินทปัญหา12(6) กัมมการังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งคนรับจ้าง
24 ธันวาคม 2566
21
8,678 1907-มิลินทปัญหา12(5) นาวังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์3แห่งเรือ
24 ธันวาคม 2566
24
8,677 1906-มิลินทปัญหา12(4) คัทรภังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งลา
24 ธันวาคม 2566
32
8,676 1905-มิลินทปัญหา12(3) มาติกาโอปัมม คุณสมบัติผู้ต้องการทำให้แจ้งอรหัตตผล
24 ธันวาคม 2566
34
8,675 1904-มิลินทปัญหา12(2) ธุตังคปัญหา ความวิเศษมหัศจรรย์ของธุดงค์
24 ธันวาคม 2566
25
8,674 1903-มิลินทปัญหา12(1) อนุมานปัญหา เหตุอนุมานความยอดสุดของพระพุทธเจ้า
24 ธันวาคม 2566
32
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ