ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,051 191-เหตุให้อยู่ด้วยสุขโสมนัสโดยมาก
8 พฤษภาคม 2559
1583
4,050 190-วิธีเจริญโพชฌงค์7โดยการตรึกธรรม
8 พฤษภาคม 2559
1647
4,049 189-เจริญโพชฌงค์7ให้เหมาะกับสภาพจิต
8 พฤษภาคม 2559
1428
4,048 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1585
4,047 534-ขุททกวัตถุวิภังค์16 กิเลสหมวดละสาม3
5 พฤษภาคม 2559
1389
4,046 533-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1460
4,045 532-ขุททกวัตถุวิภังค์15 กิเลสหมวดละสาม2
5 พฤษภาคม 2559
1449
4,044 531-ขุททกวัตถุวิภังค์14 กิเลสหมวดละสาม1
5 พฤษภาคม 2559
1388
4,043 1591-ความเห็นถูกขั้นพื้นฐาน10ข้อ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1293
4,042 1590-สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่มรรค อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1316
4,041 1589-หลักแห่งสัจธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1329
4,040 1588-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1260
4,039 1587-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1448
4,038 1586-เห็นธรรมว่าเป็นธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1297
4,037 1585-ความเพียร สติ และสมาธิที่ถูกต้อง อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2559
1308
4,036 1584-อาศัยเจริญญาณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1263
4,035 1583-ทางนี้เป็นทางเดียว อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1184
4,034 1582-พิจารณากายปฏิกูล กายเป็นธาตุ และศพในป่าช้า
1 พฤษภาคม 2559
1388
4,033 1581-แนะนำวิธีฝึกดูกายเดิน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1464
4,032 1580-แนะนำวิธีฝึกดูลมหายใจและดูกายยืน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1276
4,031 1579-คุณค่าอานิสงส์และวิธีปฏิบัติกายคตาสติ อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1565
4,030 1578-ธรรมพื้นฐาน ความไม่ประมาท และเหตุควรนิพพาน อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1410
4,029 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่14
25 เมษายน 2559
2310
4,028 111-เมตตาภาวนา4 ความสำคัญและคุณประโยชน์4
24 เมษายน 2559
1667
4,027 110-เมตตาภาวนา3 ความสำคัญและคุณประโยชน์3
24 เมษายน 2559
1793
4,026 039-ที.สี.พรหมชาลสูตร9 สัสสตวาท4แบบ
23 เมษายน 2559
1460
4,025 038-ที.สี.พรหมชาลสูตร8 แยกแยะทิฏฐิ62
23 เมษายน 2559
1494
4,024 037-ที.สี.พรหมชาลสูตร7 มหาศีล2
23 เมษายน 2559
1481
4,023 068-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1708
4,022 067-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1631
4,021 875-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน2 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1563
4,020 874-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน1 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1522
4,019 530-ขุททกวัตถุวิภังค์13 กิเลสหมวดละสอง5
21 เมษายน 2559
1270
4,018 529-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1614
4,017 528-ขุททกวัตถุวิภังค์12 กิเลสหมวดละสอง4
21 เมษายน 2559
1402
4,016 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1469
4,015 073-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1650
4,014 034-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่13
18 เมษายน 2559
2301
4,013 873-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า..และชรามรณะต้อนสัตว์ไปตาย
17 เมษายน 2559
1563
4,012 872-สิ่งมียาก4อย่าง, นินทาเป็นของเก่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1605
4,011 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1660
4,010 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1664
4,009 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1431
4,008 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1477
4,007 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1433
4,006 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1472
4,005 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1360
4,004 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1383
4,003 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1531
4,002 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1348
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ