ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,997 093-มหาปรินิพพานสูตร6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
984
4,996 092-มหาปรินิพพานสูตร5 อานิสงส์ของการมีศีล5ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1147
4,995 091-มหาปรินิพพานสูตร4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1043
4,994 090-มหาปรินิพพานสูตร3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก3หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1040
4,993 1910-ตอบปัญหาธรรม2และเหตุแห่งวิชชาวิมุตติ
18 พฤศจิกายน 2560
927
4,992 1909-อารักขกรรมฐาน4อย่าง ยุวพุทธฯ ศูนย์4
18 พฤศจิกายน 2560
906
4,991 1908-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
17 พฤศจิกายน 2560
1059
4,990 1907-วิธีเจริญสติสมาธิปัญญาโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
1070
4,989 1906-สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
1152
4,988 1905-สติในแบบวิปัสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
1060
4,987 1904-อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
981
4,986 176-ยมกปาฬิ1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างของมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
1080
4,985 175-ปรมัตถธรรม6 อกุศลจิต12 อเหตุกจิต18
15 พฤศจิกายน 2560
1125
4,984 174-ปรมัตถธรรม5 จิต89จำแนกโดยภูมิ4
15 พฤศจิกายน 2560
1130
4,983 092-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
1381
4,982 071-ธรรมปฏิบัติ18 อุบายแก้ความง่วง
13 พฤศจิกายน 2560
1079
4,981 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1141
4,980 105-จาคานุสสติ วิธีการเจริญจาคานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1232
4,979 104-สีลานุสสติ2 วิธีการเจริญสีลานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1150
4,978 103-สีลานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์
10 พฤศจิกายน 2560
1234
4,977 173-ปรมัตถธรรม4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1271
4,976 172-ปรมัตถธรรม3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1301
4,975 171-ปรมัตถธรรม2 ความเข้าใจปรมัตถธรรมเบื้องต้น
1 พฤศจิกายน 2560
1211
4,974 228-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤศจิกายน 2560
1229
4,973 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1178
4,972 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1259
4,971 003-นโมนอบน้อม3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่3
3 พฤศจิกายน 2560
1190
4,970 002-นโมนอบน้อม2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2560
1216
4,969 001-นโมนอบน้อม1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2560
1148
4,968 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1028
4,967 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1270
4,966 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1197
4,965 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1161
4,964 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1193
4,963 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1245
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1238
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1113
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1090
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1074
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1351
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1066
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1076
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1030
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1184
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1008
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
999
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
969
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1075
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1215
4,948 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1670
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ