ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,301 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
892
5,300 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
953
5,299 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
869
5,298 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
736
5,297 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
874
5,296 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
842
5,295 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
905
5,294 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
819
5,293 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
841
5,292 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1000
5,291 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1108
5,290 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1077
5,289 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
887
5,288 116-มหาปรินิพพานสูตร29 ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในท่านพระอานนท์
26 พฤษภาคม 2561
957
5,287 115-มหาปรินิพพานสูตร28 สังเวชนียสถาน4และการปฏิบัติต่อสรีระ
26 พฤษภาคม 2561
850
5,286 114-มหาปรินิพพานสูตร27 การบูชาพระตถาคต
26 พฤษภาคม 2561
837
5,285 113-มหาปรินิพพานสูตร26 บิณฑบาต2คราวมีผลวิบากเสมอกัน
26 พฤษภาคม 2561
925
5,284 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
798
5,283 084-ธรรมปฏิบัติ31 เห็นสัจจะจึงละสักกายทิฏฐิได้
21 พฤษภาคม 2561
1135
5,282 054-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
1000
5,281 053-ไตรสรณคมน์..การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
1036
5,280 052-นโม..ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
943
5,279 694-มหาทุกขักขันธสูตร5 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
898
5,278 693-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริต
17 พฤษภาคม 2561
944
5,277 692-มหาทุกขักขันธสูตร4 อาทีนวะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
898
5,276 1999-ตอบปัญหาและสรุปธรรม อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
983
5,275 1998-เงื่อนไขของสิ่งทั้งปวง อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
950
5,274 1997-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
934
5,273 1996-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
932
5,272 1995-วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่างๆ อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
1078
5,271 1994-ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
1010
5,270 1993-วิธีรู้จิตในจิต อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
961
5,269 1992-วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
954
5,268 1991-สรุปกายคตาสติ18วิธี อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
800
5,267 1990-ปฏิบัติให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
994
5,266 1989-ปฏิบัติบูชา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
874
5,265 1988-แนะนำการฝึกกายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
832
5,264 1987-ปฏิบัติเน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
910
5,263 1986-ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
870
5,262 117-อัปปมัญญาภาวนา10 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา8
11 พฤษภาคม 2561
881
5,261 116-อัปปมัญญาภาวนา9 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา7
11 พฤษภาคม 2561
954
5,260 1002-กฎเกณฑ์กรรม ศปท.กระทรวงคมนาคม
9 พฤษภาคม 2561
1107
5,259 098-กัมมัฏฐาน2 กายคตาสติ2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
910
5,258 083-ธรรมปฏิบัติ30 ปฏิบัติเพื่อละสีลัพพตปรามาส
7 พฤษภาคม 2561
1017
5,257 237-จูฬทุกขักขันธสูตร2 ความสุขบรรลุถึงได้ด้วยความสุข
6 พฤษภาคม 2561
865
5,256 236-จูฬทุกขักขันธสูตร1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
938
5,255 076-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
920
5,254 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
999
5,253 021-สรณคมน์16 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
807
5,252 020-สรณคมน์15 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์ปัจจุบัน
4 พฤษภาคม 2561
874
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ