ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,101 071-อนุสสติ6 ตอนที่3(2) อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
464
6,100 070-อนุสสติ6 ตอนที่3(1) อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
388
6,099 069-อนุสสติ6 ตอนที่2(2) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ2
12 ตุลาคม 2562
464
6,098 068-อนุสสติ6 ตอนที่2(1) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ1
12 ตุลาคม 2562
511
6,097 067-อนุสสติ6 ตอนที่1(2) คุณประโยชน์และอานิสงส์2
12 ตุลาคม 2562
456
6,096 066-อนุสสติ6 ตอนที่1(1) คุณประโยชน์และอานิสงส์1
12 ตุลาคม 2562
545
6,095 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
771
6,094 270-อํ.ทสก.สมถสูตร ต้องทำให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
6 ตุลาคม 2562
529
6,093 269-อํ.ทสก.สจิตตสูตร เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
6 ตุลาคม 2562
561
6,092 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
525
6,091 270-ปรมัตถธรรม(๑๐) ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2562
617
6,090 269-ปรมัตถธรรม(๙) นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
620
6,089 268-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ป.เอก.บาลีพุทธศาสตร์
1 ตุลาคม 2562
529
6,088 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
537
6,087 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
535
6,086 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
541
6,085 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
483
6,084 247-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2562
497
6,083 152-สังคีติสูตร7 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน3
28 กันยายน 2562
474
6,082 151-สังคีติสูตร6 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน2
28 กันยายน 2562
491
6,081 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
663
6,080 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
368
6,079 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
340
6,078 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
337
6,077 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
347
6,076 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
346
6,075 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
361
6,074 1038-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ4 ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
26 กันยายน 2562
665
6,073 037-สัมมาทิฏฐินำชีวิต37 ลักษณะของสัมมาสติ3
24 กันยายน 2562
678
6,072 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
550
6,071 246-ปฏิจจสมุปบาท6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ2
22 กันยายน 2562
525
6,070 245-ปฏิจจสมุปบาท6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ1
22 กันยายน 2562
493
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
504
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
465
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
508
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
467
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
432
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
482
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
461
6,062 2233-เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
514
6,061 2232-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
413
6,060 790-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร1 เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร
19 กันยายน 2562
429
6,059 789-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยาย 2562
600
6,058 788-สํ.ข.ราหุลสูตร รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
473
6,057 267-ยมกปาลิ7 ขันธยมก สุทธขันธมูลจักกวาระ
18 กันยายน 2562
404
6,056 266-ปรมัตถธรรม(๘) รูปปรมัตถ์ แสดงรูป28จัดเป็น11กลุ่ม
17 กันยายน 2562
448
6,055 2231-โอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
459
6,054 2230-เหตุปัจจัยของวิชชาวิมุตติและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
458
6,053 2229-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
369
6,052 2228-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
414
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ