ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,967 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1275
4,966 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1199
4,965 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1161
4,964 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1195
4,963 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1249
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1241
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1114
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1091
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1078
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1354
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1066
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1078
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1031
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1186
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1009
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1000
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
969
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1075
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1217
4,948 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1678
4,947 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1274
4,946 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1414
4,945 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1220
4,944 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1122
4,943 091-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
1244
4,942 070-ธรรมปฏิบัติ17 แยกกาย-เวทนา-จิต-ธรรม
16 ตุลาคม 2560
1234
4,941 040-ปฏิจจสมุปบาท16 แจกแจงขยายความแบบระบุอำนาจปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
1357
4,940 039-ปฏิจจสมุปบาท15 แบบชาติปัจจุบันและแบบ1ขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
1350
4,939 038-ปฏิจจสมุปบาท14 แจกแจงขยายความแบบคร่อม3ชาติ
15 ตุลาคม 2560
1310
4,938 037-ปฏิจจสมุปบาท13 แจกแจงขยายความแบบทั่วไป(ต่อ)
15 ตุลาคม 2560
1276
4,937 069-ธรรมปฏิบัติ16 ความเพียรหลักสำคัญตั้งไว้ทำก่อน
9 ตุลาคม 2560
1533
4,936 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1504
4,935 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1500
4,934 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1352
4,933 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1306
4,932 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1369
4,931 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1465
4,930 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1521
4,929 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1616
4,928 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1399
4,927 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1524
4,926 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1490
4,925 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1140
4,924 014-สัมมาทิฏฐินำชีวิต14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1697
4,923 068-ธรรมปฏิบัติ15 กัตตุกัมยตาฉันทะ,กุศลธรรมฉันทะ
25 กันยายน 2560
1118
4,922 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1444
4,921 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1388
4,920 087-ตอบปัญหาธรรม
23 กันยายน 2560
1426
4,919 086-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร22 สรุปอานิสงส์การปฏิบัติ2อย่าง
23 กันยายน 2560
1303
4,918 085-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
1221
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ