ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,223 097-กัมมัฏฐาน1 กายคตาสติ1 ประโยชน์และอานิสงส์
10 เมษายน 2561
1142
5,222 081-ธรรมปฏิบัติ28 สักกายทิฏฐิ; ความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง20อย่าง
9 เมษายน 2561
1153
5,221 080-ภาวนา3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
1132
5,220 015-สรณคมน์9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลายของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
1026
5,219 014-สรณคมน์8 ลำดับผลของบุญจากทานถึงวิปัสสนา
6 เมษายน 2561
1102
5,218 013-สรณคมน์7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
947
5,217 012-สรณคมน์6 ทิกขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
922
5,216 011-สรณคมน์5 ความนอบน้อมที่เป็นสรณคมน์
6 เมษายน 2561
954
5,215 010-สรณคมน์4 โลกิยสรณคมน์4อย่าง
6 เมษายน 2561
950
5,214 683-จปลายมานสูตร1 อุบายแก้ง่วง7อย่างและวิธีการนอน
5 เมษายน 2561
949
5,213 682-ตอบปัญหาการอธิบายธรรมะของท่านพระสารีบุตร
5 เมษายน 2561
1014
5,212 681-อาเนญชสัปปายสูตร4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
1008
5,211 680-อาเนญชสัปปายสูตร3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
1008
5,210 235-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา4แบบ
1 เมษายน 2561
1144
5,209 234-อุบายละบรรเทาความง่วง7วิธี
1 เมษายน 2561
986
5,208 233-สรุปหลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตามแนวอานาปานสติ16ขั้น
1 เมษายน 2561
1081
5,207 995-ธรรมะกับความสุข บ.พีโอแคร์ จก.
28 มีนาคม 2561
1957
5,206 020-สัมมาทิฏฐินำชีวิต20 พิจารณาความเกิดความดับในอุปาทานขันธ์5
27 มีนาคม 2561
1290
5,205 155-มรณสติ6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
1271
5,204 154-มรณสติ5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
1318
5,203 108-มหาปรินิพพานสูตร21 อริยธรรม4และมหาปเทส4
24 มีนาคม 2561
1140
5,202 107-มหาปรินิพพานสูตร20 โอวาทธรรมก่อนปรินิพพาน3เดือน
24 มีนาคม 2561
1211
5,201 106-มหาปรินิพพานสูตร19 สถานที่แสดงนิมิตโอภาส16แห่ง
24 มีนาคม 2561
1024
5,200 105-มหาปรินิพพานสูตร18 เงื่อนไขการปลงอายุสังขาร
24 มีนาคม 2561
998
5,199 080-ธรรมปฏิบัติ27 สภาวะที่เกิดขึ้นในกายใจไม่เกินขันธ์5
19 มีนาคม 2561
1167
5,198 051-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
1246
5,197 050-ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
1176
5,196 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1213
5,195 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1217
5,194 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
970
5,193 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1142
5,192 677-อาเนญชสัปปายสูตร1 ข้อปฏิบัติที่เหมาะต่ออาเนญชสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
1081
5,191 676-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร3 คาถาอนาถบิณฑิกเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
989
5,190 096-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
1220
5,189 113-อัปปมัญญาภาวนา6 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา4
9 มีนาคม 2561
1172
5,188 112-อัปปมัญญภาวนา5 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา3
9 มีนาคม 2561
1145
5,187 198-ยมกปาฬิ8 อายตนยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ สุทธายตนวาระ
7 มีนาคม 2561
919
5,186 079-ธรรมปฏิบัติ26 หัดระบุสภาวะในกายในใจ
5 มีนาคม 2561
1189
5,185 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1387
5,184 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1372
5,183 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1148
5,182 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1214
5,181 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1174
5,180 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1214
5,179 197-ยมกปาฬิ7 อายตนยมก1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
956
5,178 1985-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาที่ดี5ประการ ยุวพุทธฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561
1039
5,177 1984-พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2561
1155
5,176 1983-อริยมรรคจัดเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1187
5,175 1982-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
1066
5,174 1981-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
975
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ