ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,547 1772-ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ รร.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1368
4,546 1771-ความสันโดษและธรรมะฆราวาส รพ.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1381
4,545 1770-พิจารณากาย พิจารณากรรม รพ.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1352
4,544 1769-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย รร.เฟลิกซ์ฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560
1302
4,543 1768-ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมพาพันธ์ 2560
2341
4,542 1767-นโม, สรณะ และสิกขาบท5 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1934
4,541 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1561
4,540 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1165
4,539 083-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1607
4,538 054-ธรรมปฏิบัติ1 สติ2ลักษณะและวิธีฝีกสติเบื้องต้น
6 กุมภาพันธ์ 2560
2478
4,537 209-อาธิปไตย3คืออัตตาโลกาธัมมาและตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1394
4,536 208-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1478
4,535 068-คนสองตาและความสมบูรณ์ด้วยศีลจิตและทิฏฐิ
3 กุมภาพันธ์ 2560
1557
4,534 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2294
4,533 599-ขุ.อิติ6 ตัณหาเกิดเพราะเหตุ4อย่าง
2 กุมภาพันธ์ 2560
1320
4,532 598-ขุ.อิติ5 พระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยธรรม5
2 กุมภาพันธ์ 2560
1296
4,531 597-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560
1429
4,530 596-ขุ.อิติ4 สมณะและพราหมณ์แท้รู้ชัดอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1311
4,529 595-ขุ.อิติ3 ความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เห็นอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1378
4,528 146-ยมก11 ธาตุยมก ตอนที่1
1 กันยายน 2560
1390
4,527 145-ยมก10 อายตนยมก ตอนที่4
1 กุมภาพันธ์ 2560
1330
4,526 006-สัมมาทิฏฐินำชีวิต6 มิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริต10อย่าง
31 มกราคม 2560
1706
4,525 053-ความเข้าใจเรื่องกรรม32 เทวทูตตักเตือนให้ทำความดี
30 มกราคม 2560
2248
4,524 129-เมตตาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ7
29 มกราคม 2560
1641
4,523 128-เมตตาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ6
29 มกราคม 2560
1408
4,522 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1808
4,521 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1875
4,520 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1662
4,519 1766-สรุปธรรมและโอวาทปาติโมกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1367
4,518 1765-ตอบปัญหาธรรม2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1346
4,517 1764-ลักษณะที่เป็นทุกข์ของทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1441
4,516 1763-ขยายความอริยสัจ4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1184
4,515 1762-อวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นปัญหาหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1383
4,514 1761-มรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำกับสิกขา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1238
4,513 1760-ตอบปัญหาธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1402
4,512 1759-ธรรมประจำกาย10ควรพิจารณาบ่อยๆ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1199
4,511 1758-วิธีรู้ธรรมคือนิวรณ์และขันธ์5 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
2077
4,510 1757-แจกแจงขยายความสติปัฏฐาน21หมวด วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
2050
4,509 1756-วิธีฝึกดูกาย เวทนา จิต แบบง่ายขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2560
2182
4,508 1755-สติปัฏฐาน4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
1920
4,507 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1349
4,506 1754-พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2560
1294
4,505 1753-ทำความเพียร3แบบและที่หลบเร้นสำหรับคนไม่เคยทำบุญ
21 มกราคม 2560
1093
4,504 1752-ปัญญารักษาตน3แบบและอธิปไตย3อย่าง
21 มกราคม 2560
1311
4,503 1751-ความประมาทมัวเมา3อย่าง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2560
1214
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1496
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1396
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1102
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1334
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1222
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ