ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,241 284-เนตติปกรณ์1(2) เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
8 มกราคม 2563
277
6,240 283-เนตติปกรณ์1(1) ความเป็นมา ความหมายและโครงสร้าง
8 มกราคม 2563
294
6,239 282-ปัฏฐานปาลิ4 รูปแบบการแสดงปัฏฐาน7วาระ
6 มกราคม 2563
268
6,238 281-กถาวัตถุปาลิ4 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก3
6 มกราคม 2563
256
6,237 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
367
6,236 277-อํ.ทสก.ทุติยโกสลสูตร เหตุให้พระเจ้าโกศลนอบน้อมพระพุทธเจ้า
5 มกราคม 2563
344
6,235 276-ตอบปัญหาธรรม
5 มกราคม 2563
389
6,234 275-สํ.ข.ทุติยคัททูลพัทธสูตร อุปมาด้วยสุนัขถูกผูกไว้
5 มกราคม 2563
297
6,233 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
387
6,232 2282-ตอบปัญหาและสรุปธรรมให้โอวาท อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
472
6,231 2281-พื้นฐานชีวิตที่ดี อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
689
6,230 2280-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
543
6,229 2279-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดอริยสัจ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
457
6,228 2278-เหตุเกิดของกายเป็นต้นและตอบปัญหา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
442
6,227 2277-กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
449
6,226 2276-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และหมวดขันธ์
30 ธันวาคม 2562
416
6,225 2275-ธรรมะก่อนเดินจาริก อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
389
6,224 2274-วิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
452
6,223 2273-วิธีปฏิบัติที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
29 ธันวาคม 2562
501
6,222 2272-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
360
6,221 2271-วิธีฝึกให้มีสติอยู่กับกาย อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
405
6,220 2270-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เริ่มต้นด้วยการมีสติ
29 ธันวาคม 2562
479
6,219 2269-ความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
28 ธันวาคม 2562
545
6,218 280-ปัฏฐานปาลิ3 รูปแบบการตั้งคำถามตามปัจจยนัย4แบบ
23 ธันวาคม 2562
288
6,217 279-กถาวัตถุปาลิ3 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก2
23 ธันวาคม 2562
293
6,216 179-สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และอุปสมานุสสติ
22 ธันวาคม 2562
444
6,215 1043-ทุกข์ในอริยสัจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
22 ธันวาคม 2562
518
6,214 159-สังคีติสูตร14 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน2
21 ธันวาคม 2562
336
6,213 158-สังคีติสูตร13 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน1
21 ธันวาคม 2562
281
6,212 139-วิปัสสนา4 การพิจารณาขันธ์5 ตอน1
20 ธันวาคม 2562
572
6,211 807-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
396
6,210 806-ตอบปัญหาปฏิบัติทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
545
6,209 805-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
463
6,208 117-ตามรอย96 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา18
18 ธันวาคม 2562
306
6,207 116-ตามรอย95 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา17
18 ธันวาคม 2562
267
6,206 115-ตามรอย94 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา16
18 ธันวาคม 2562
277
6,205 114-ตามรอย93 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา15
18 ธันวาคม 2562
253
6,204 113-ตามรอย92 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา14
18 ธันวาคม 2562
286
6,203 112-ตามรอย91 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา13
18 ธันวาคม 2562
305
6,202 040-สัมมาทิฏฐินำชีวิต40 สัมมาสมาธิและวิธีฝึกประกอบปัญญา
17 ธันวาคม 2562
472
6,201 278-ปัฏฐานปาลิ2 รูปแบบการตั้งคำถามพื้นฐาน49คำถาม
16 ธันวาคม 2562
325
6,200 277-กถาวัตถุปาลิ2 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก1
16 ธันวาคม 2562
306
6,199 120-ธรรมปฏิบัติ67 วิธีประกอบปัญญาเห็นความเกิดและความดับ
16 ธันวาคม 2562
366
6,198 2268-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิด รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2562
469
6,197 2267-ความรู้ชัดเจนในมรรค รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
15 ธันวาคม 2562
445
6,196 2266-วิธีตามเห็นธรรมคืออริยสัจ4 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2562
367
6,195 2265-วิธีตามเห็นธรรมคือขันธ์5 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2562
326
6,194 2264-วิธีตามเห็นธรรมคือนิวรณ์และสัญญาขันธ์ รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2562
379
6,193 2263-วิธีตามเห็นเวทนาและตามเห็นจิต รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2562
368
6,192 2262-วิธีตามเห็นอย่างถูกต้องกำจัดอภิชฌาและโทมนัสได้
13 ธันวาคม 2562
377
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ