ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,791 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
63
7,790 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
25
7,789 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
73
7,788 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
38
7,787 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
40
7,786 746-ปุคคลปัญญัตติ4(2) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ4และ5
5 กันยายน 2565
31
7,785 745-ปุคคลปัญญัตติ4(1) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2และ3
5 กันยายน 2565
25
7,784 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
150
7,783 744-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(3) ความหมายโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
42
7,782 743-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมประกอบกับจิต
2 กันยายน 2565
32
7,781 742-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) องค์ธรรมโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
42
7,780 741-ปรมัตถธรรม9(2) องค์ธรรมปฏิจจสมุปปันนธรรม
2 กันยายน 2565
29
7,779 740-ปรมัตถธรรม9(1) อธิบายบทบาลีปฏิจจสมุปบาท
2 กันยายน 2565
49
7,778 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
87
7,777 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
128
7,776 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
47
7,775 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
42
7,774 739-ยมกปาลิ7(2) ขันธยมก ปริญญาวาระ
31 สิงหาคม 2565
30
7,773 738-ยมกปาลิ7(1) บทบาลีสังเกตในปวัตติวาระ
31 สิงหาคม 2565
16
7,772 737-ยมกปาลิ6(2) โครงสร้างขันธยมก ปวัตติวาระ
31 สิงหาคม 2565
26
7,771 736-ยมกปาลิ6(1) สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
31 สิงหาคม 2565
15
7,770 735-พระไตรปิฎกศึกษา9 ความหมายและองค์ธรรมอริยมรรค8
30 สิงหาคม 2565
36
7,769 734-พระไตรปิฎกศึกษา8 ความหมายและองค์ธรรมอริยสัจ4
30 สิงหาคม 2565
23
7,768 733-ปุคคลปัญญัตติ3(2) พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนา
29 สิงหาคม 2565
25
7,767 732-ปุคคลปัญญัตติ3(1) ลักษณะบุคคลผู้บรรลุธรรม
29 สิงหาคม 2565
43
7,766 278-อภิธัมมาวตาร6(6) สรุปการแสดงเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
68
7,765 277-อภิธัมมาวตาร6(5) อพยากตกิริยาเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
38
7,764 276-อภิธัมมาวตาร6(4) มหัคคตะ โลกุตตระ อกุสลวิบากเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
37
7,763 275-อภิธัมมาวตาร6(3) กามาวจรกุศลวิบากเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
41
7,762 274-อภิธัมมาวตาร6(2) โมหมูลเจตสิก และลักษณะวิจิกิจฉา
27 สิงหาคม 2565
37
7,761 273-อภิธัมมาวตาร6(1) โทสมูลเจตสิก และลักษณะโทสะ
27 สิงหาคม 2565
55
7,760 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
94
7,759 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
87
7,758 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
58
7,757 731-ยมกปาลิ5(2) ปทโสธนมูลจักกวาระ
24 สิงหาคม 2565
16
7,756 730-ยมกปาลิ5(1) ปทโสธนวาระ ปัจจนีก
24 สิงหาคม 2565
17
7,755 729-ยมกปาลิ4(2) ปทโสธนวาระ อนุโลม
24 สิงหาคม 2565
17
7,754 728-ยมกปาลิ4(1) โครงสร้างและองค์ความรู้พื้นฐาน
24 สิงหาคม 2565
28
7,753 726-ปุคคลปัญญัตติ2(3) ขยายความบุคคลหมวดละ1
22 สิงหาคม 2565
26
7,752 725-ปุคคลปัญญัตติ2(2) อุทเทสบุคคลหมวดละ1-10
22 สิงหาคม 2565
31
7,751 724-ปุคคลปัญญัตติ2(1) ปรมัตถสัจจะ กับ สมมติสัจจะ
22 สิงหาคม 2565
27
7,750 172-ธรรมปฏิบัติ120 สัทธานุสารี กับ ธัมมานุสารี
22 สิงหาคม 2565
52
7,749 2642-โอวาทปิดการอบรม มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
72
7,748 2641-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
106
7,747 2640-ปฏิบัติให้หยั่งลงสู่อริยมรรค
21 สิงหาคม 2565
100
7,746 2639-หมวดขันธ์ อายตนะ โพชฌงค์
21 สิงหาคม 2565
60
7,745 2638-สติปัฏฐาน4 รวม21หมวด
20 สิงหาคม 2565
55
7,744 2637-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
79
7,743 2636-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
68
7,742 2635-ดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7อย่าง
20 สิงหาคม 2565
56
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ