ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,306 1003-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง
5 มิถุนายน 2561
991
5,305 085-ธรรมปฏิบัติ32 ปัญญาอบรมจิตให้พ้นจากอาสวะ
4 มิถุนายน 2561
948
5,304 239-รัฏฐปาลสูตร2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดประเสริฐกว่า
3 มิถุนายน 2561
825
5,303 238-รัฏฐปาลสูตร1 ธัมมุทเทส4ที่ทำให้พระรัฏฐปาละออกบวช
3 มิถุนายน 2561
923
5,302 078-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทำกรรมฐานให้จิตกว้างขวางและละกิเลส
3 มิถุนายน 2561
870
5,301 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
914
5,300 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
960
5,299 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
871
5,298 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
737
5,297 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
879
5,296 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
848
5,295 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
911
5,294 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
821
5,293 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
847
5,292 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1006
5,291 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1146
5,290 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1099
5,289 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
893
5,288 116-มหาปรินิพพานสูตร29 ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในท่านพระอานนท์
26 พฤษภาคม 2561
961
5,287 115-มหาปรินิพพานสูตร28 สังเวชนียสถาน4และการปฏิบัติต่อสรีระ
26 พฤษภาคม 2561
857
5,286 114-มหาปรินิพพานสูตร27 การบูชาพระตถาคต
26 พฤษภาคม 2561
842
5,285 113-มหาปรินิพพานสูตร26 บิณฑบาต2คราวมีผลวิบากเสมอกัน
26 พฤษภาคม 2561
929
5,284 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
802
5,283 084-ธรรมปฏิบัติ31 เห็นสัจจะจึงละสักกายทิฏฐิได้
21 พฤษภาคม 2561
1147
5,282 054-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
1005
5,281 053-ไตรสรณคมน์..การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
1044
5,280 052-นโม..ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
949
5,279 694-มหาทุกขักขันธสูตร5 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
920
5,278 693-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริต
17 พฤษภาคม 2561
952
5,277 692-มหาทุกขักขันธสูตร4 อาทีนวะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
928
5,276 1999-ตอบปัญหาและสรุปธรรม อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
996
5,275 1998-เงื่อนไขของสิ่งทั้งปวง อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
961
5,274 1997-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
942
5,273 1996-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
939
5,272 1995-วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่างๆ อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
1092
5,271 1994-ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
1041
5,270 1993-วิธีรู้จิตในจิต อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
971
5,269 1992-วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
964
5,268 1991-สรุปกายคตาสติ18วิธี อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
809
5,267 1990-ปฏิบัติให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
1003
5,266 1989-ปฏิบัติบูชา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
886
5,265 1988-แนะนำการฝึกกายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2561
837
5,264 1987-ปฏิบัติเน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
915
5,263 1986-ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2561
872
5,262 117-อัปปมัญญาภาวนา10 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา8
11 พฤษภาคม 2561
889
5,261 116-อัปปมัญญาภาวนา9 คุณค่าอานิสงส์ของเมตตา7
11 พฤษภาคม 2561
961
5,260 1002-กฎเกณฑ์กรรม ศปท.กระทรวงคมนาคม
9 พฤษภาคม 2561
1115
5,259 098-กัมมัฏฐาน2 กายคตาสติ2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
933
5,258 083-ธรรมปฏิบัติ30 ปฏิบัติเพื่อละสีลัพพตปรามาส
7 พฤษภาคม 2561
1029
5,257 237-จูฬทุกขักขันธสูตร2 ความสุขบรรลุถึงได้ด้วยความสุข
6 พฤษภาคม 2561
886
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ