ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,497 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2636
3,496 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1634
3,495 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1821
3,494 818-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ2 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1575
3,493 817-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ1 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1532
3,492 449-ตอบปัญหา2; วิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่กับฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1648
3,491 448-ตอบปัญหา1; สมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณาธรรม
18 มิถุนายน 2558
1682
3,490 447-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1508
3,489 446-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1539
3,488 081-ธาตุกถา1; ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างเนื้อหา
17 มิถุนายน 2558
1508
3,487 080-สติปัฏฐานภาวนา21; ตัวอย่างวิธีปฏิบัติมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1529
3,486 079-สติปัฏฐานภาวนา20; มรรควิธี 4 แบบ
17 มิถุนายน 2558
1482
3,485 078-สติปัฏฐานภาวนา19; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1529
3,484 1391-จากโยนิโสมนสิการสู่ปัญญาตรัสรู้
16 มิถุนายน 2558
1566
3,483 1390-โยนิโสมนสิการ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1540
3,482 1389-ฉันทะ; แรงจูงใจในการทำความดี
15 มิถุนายน 2558
2322
3,481 1388-ความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1180
3,480 1387-หิริโอตัปปะ ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2146
3,479 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2413
3,478 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2443
3,477 1386-สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2292
3,476 1385-โทษของความไม่อดทน, อานิสงส์ของความอดทน
13 มิถุนายน 2558
2314
3,475 1384-ความเคารพ ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
2066
3,474 1383-อานิสงส์การฟังธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
1412
3,473 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1358
3,472 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2257
3,471 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1343
3,470 076-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1424
3,469 077-สติปัฏฐานภาวนา18; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ 16 ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1668
3,468 075-สติปัฏฐานภาวนา16; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1541
3,467 175-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1704
3,466 174-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1685
3,465 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2531
3,464 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1444
3,463 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1359
3,462 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1249
3,461 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2269
3,460 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1313
3,459 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2099
3,458 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1306
3,457 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2255
3,456 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2099
3,455 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1376
3,454 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1911
3,453 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2295
3,452 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2059
3,451 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2049
3,450 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1291
3,449 074-สติปัฏฐานภาวนา15; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน
3 มิถุนายน 2558
1510
3,448 073-สติปัฏฐานภาวนา14; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1655
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ