ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
641 152-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1656
640 151-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1606
639 150-การเห็นแบบวิปัสสนาและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1660
638 149-ธรรมะที่คนมีอาลัยเห็นได้โดยยาก ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1607
637 148-ธรรมะคือความจริงของตัวเราเอง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
22 มกราคม 2553
1462
636 002-อริยมรรคมีองค์8
16 ตุลาคม 2552
2061
635 001-อริยสัจ4
14 ตุลาคม 2552
2034
634 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1882
633 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1636
632 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1717
631 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1585
630 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1682
629 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1741
628 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1630
627 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1639
626 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1565
625 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1597
624 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1708
623 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1776
622 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1628
621 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1630
620 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1581
619 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1791
618 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1762
617 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1694
616 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1281
615 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1596
614 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1541
613 188-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
10 มกราคม 2552
1817
612 187-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
10 มกราคม 2552
1869
611 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1632
610 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1468
609 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1496
608 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1708
607 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1529
606 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1686
605 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1695
604 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1716
603 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1783
602 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1687
601 118-ขันธ์ 5 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1747
600 117-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1706
599 116-วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1629
598 115-ที่ตั้งของความรู้ตัว อาศรมมาตา
1 ธันวาคม 2553
1419
597 114-ประโยชน์ของสติ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2552
1689
596 113-หลักการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2552
1548
595 038-สิ่งที่ควรอธิษฐาน กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
5 มกราคม 2553
2348
594 186-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 ธันวาคม 2552
1930
593 185-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 ธันวาคม 2552
1907
592 184-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 ธันวาคม 2552
1881
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ