ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,607 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
74
8,606 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
111
8,605 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
8,604 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
91
8,603 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
78
8,602 170-สัพพาสวสูตร2 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน2
5 พฤศจิกายน 2566
43
8,601 169-สัพพาสวสูตร1 อุบายวิธีละอาสวะ7แบบ ตอน1
5 พฤศจิกายน 2566
50
8,600 126-ภาวนา49 วิธีเจริญพรหมวิหาร4เบื้องต้น
3 พฤศจิกายน 2566
70
8,599 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
28
8,598 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
18
8,597 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,596 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
27
8,595 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
93
8,594 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
50
8,593 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
63
8,592 197-ธรรมปฏิบัติ144 มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวก
30 ตุลาคม 2566
86
8,591 339-ปาลิเลยสูตร2 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน2
28 ตุลาคม 2566
45
8,590 338-ปาลิเลยสูตร1 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน1
28 ตุลาคม 2566
79
8,589 1896-มิลินทปัญหา10(5) หีนายาวัตตนปัญหา ผู้ลาสิกขาแสดงคุณของศาสนา5ข้อ
22 ตุลาคม 2566
49
8,588 1895-มิลินทปัญหา10(4) คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา ผู้มีสัมมาปฏิบัติประเสริฐสุด
22 ตุลาคม 2566
47
8,587 1894-มิลินทปัญหา10(3) ทวินนังพุทธานังอนุปัชชนปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติพร้อมกัน
22 ตุลาคม 2566
34
8,586 1893-มิลินทปัญหา10(2) อาจาริยานาจริยปัญหา มีอาจารย์ในโลกิยะ ไม่มีอาจารย์ในโลกุตตระ
22 ตุลาคม 2566
37
8,585 1892-มิลินทปัญหา10(1)ธัมมเทสนายอัปโปสสุกกปัญหา เหตุให้พระทัยขวนขวายน้อย
22 ตุลาคม 2566
40
8,584 2883-ทางนี้เป็นทางเดียว สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
15 ตุลาคม 2566
127
8,583 2882-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
122
8,582 2881-หลักการฝึกปัญญาแนวอริยมรรค ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
104
8,581 2880-สัมปชัญญะ4แบบและวิธีการฝึกปฏิบัติ ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
89
8,580 2879-ควรรักษากายคตาสติให้ดี ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
63
8,579 2878-ความไม่เประมาทที่รวมกุศลธรรม ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
81
8,578 2877-ทางที่ควรเดินสำหรับผู้ต้องการนิพพาน ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
87
8,577 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
77
8,576 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
83
8,575 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
60
8,574 196-ธรรมปฏิบัติ143 อุปมานิวรณ์เหมือนคนมีหนี้เป็นต้น
9 ตุลาคม 2566
78
8,573 168-ตาลปุฏเถรคาถา3 อุบายข่มจิตของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
66
8,572 167-ตาลปุฏเถรคาถา2 เนกขัมมวิตกของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
43
8,571 166-ตาลปุฏเถรคาถา1 ความเป็นมาและคาถา55บท
8 ตุลาคม 2566
57
8,570 125-ภาวนา48 สรณะอันเกษมและรู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
6 ตุลาคม 2566
97
8,569 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
80
8,568 1232-ขอบเขตความรู้ของกัมมัสสกตาญาณ
5 ตุลาคม 2566
78
8,567 890-ปรมัตถธรรมและพื้นฐานความรู้จิตเจตสิก ม.ราชภัฏพระนคร
1 ตุลาคม 2566
98
8,566 1231-กลหวิวาทสูตร2 สิ่งน่าพอใจไม่น่าพอใจเกิดเพราะผัสสะ
28 กันยายน 2566
89
8,565 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
87
8,564 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
67
8,563 195-ธรรมปฏิบัติ142 ทำกุศลเพื่อละอกุศล
25 กันยายน 2566
101
8,562 1891-มิลินทปัญหา9(5) มัคคุปปาทนปัญหา ทำมรรคเก่าที่ยังไม่เกิดให้เกิด
24 กันยายน 2566
53
8,561 1890-มิลินทปัญหา9(4) กุสลากุสลมวิสมปัญหา กุศลกับอกุศลให้วิบากแตกต่างกัน
24 กันยายน 2566
48
8,560 1889-มิลินทปัญหา9(3) เมตตาภาวนานิสังสปัญหา เมตตาภาวนาอยู่กับจิตจึงได้อานิสงส์
24 กันยายน 2566
40
8,559 1888-มิลินทปัญหา9(2) อิทธิกัมมวิปากปัญหา วิบากแห่งกรรมมีกำลังมากกว่าทั้งหมด
24 กันยายน 2566
43
8,558 1887-มิลินทปัญหา9(1) ปิณฑปาตมหัปผลปัญหา อาหารมื้อสุดท้ายไม่มีโทษและอานิสงส์มาก
24 กันยายน 2566
32
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ