ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
968
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1066
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1209
4,948 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1660
4,947 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1267
4,946 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1410
4,945 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1212
4,944 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1117
4,943 091-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
1225
4,942 070-ธรรมปฏิบัติ17 แยกกาย-เวทนา-จิต-ธรรม
16 ตุลาคม 2560
1225
4,941 040-ปฏิจจสมุปบาท16 แจกแจงขยายความแบบระบุอำนาจปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
1350
4,940 039-ปฏิจจสมุปบาท15 แบบชาติปัจจุบันและแบบ1ขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
1341
4,939 038-ปฏิจจสมุปบาท14 แจกแจงขยายความแบบคร่อม3ชาติ
15 ตุลาคม 2560
1305
4,938 037-ปฏิจจสมุปบาท13 แจกแจงขยายความแบบทั่วไป(ต่อ)
15 ตุลาคม 2560
1269
4,937 069-ธรรมปฏิบัติ16 ความเพียรหลักสำคัญตั้งไว้ทำก่อน
9 ตุลาคม 2560
1523
4,936 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1491
4,935 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1493
4,934 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1350
4,933 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1303
4,932 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1363
4,931 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1453
4,930 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1516
4,929 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1611
4,928 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1393
4,927 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1515
4,926 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1485
4,925 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1135
4,924 014-สัมมาทิฏฐินำชีวิต14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1688
4,923 068-ธรรมปฏิบัติ15 กัตตุกัมยตาฉันทะ,กุศลธรรมฉันทะ
25 กันยายน 2560
1109
4,922 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1436
4,921 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1380
4,920 087-ตอบปัญหาธรรม
23 กันยายน 2560
1423
4,919 086-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร22 สรุปอานิสงส์การปฏิบัติ2อย่าง
23 กันยายน 2560
1293
4,918 085-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
1214
4,917 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1713
4,916 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1774
4,915 1895-อุปสรรคและอุปการะของสมาธิ ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1362
4,914 1894-ตอบปัญหาธรรม11 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1346
4,913 1893-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1300
4,912 1892-เห็นถูกต้องจึงคิดถูกต้อง ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1213
4,911 1891-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1288
4,910 1890-เหตุเกิดและระดับของสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1347
4,909 1889-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1241
4,908 1888-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1138
4,907 1887-วิธีดูจิตและพิจารณาธรรมจนเห็นสัจจะ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1293
4,906 1886-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1130
4,905 1885-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1324
4,904 963-หัดฝึกสติสัมปชัญญะและตอบปัญหา รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1273
4,903 962-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1208
4,902 1884-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1214
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ