ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,791 2446-สาธยายคุณพระรัตนตรัยและอริยมรรคมีองค์8
15 ธันวาคม 2563
74
6,790 2445-พิจารณาอริยสัจในชีวิตประจำวันให้หยั่งลงสู่มรรค
14 ธันวาคม 2563
191
6,789 2444-สาธยายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2563
103
6,788 2443-ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก
14 ธันวาคม 2563
143
6,787 2442-เหตุเกิดและเหตุดับของสิ่งทั้งปวง ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2563
134
6,786 2441-สาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย4
14 ธันวาคม 2563
58
6,785 2440-พิจารณากายเวทนาจิตลงสู่ขันธ์5 ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2563
128
6,784 2439-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย3
13 ธันวาคม 2563
50
6,783 2438-สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับ ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2563
83
6,782 2437-เห็นความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม
13 ธันวาคม 2563
93
6,781 2436-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย2
13 ธันวาคม 2563
45
6,780 2435-ความหมายและอุทเทสแห่งสติปัฏฐาน ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
82
6,779 2434-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย1
12 ธันวาคม 2563
73
6,778 2433-ความไม่ประมาทอยู่ไม่ขาดสติ ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
69
6,777 2432-ฝึกประกอบอริยมรรคเพื่อรู้ความจริง
12 ธันวาคม 2563
104
6,776 2431-บริกรรมเตรียมการด้านกรรมฐาน ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
66
6,775 148-วิปัสสนา13 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน5
11 ธันวาคม 2563
79
6,774 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
199
6,773 419-การถ่ายทอดและแปลบาลี5 อธิบาย เทวตา อภิกฺกนฺต เกวลกปฺปํ
2 ธันวาคม 2563
83
6,772 418-การถ่ายทอดและแปลบาลี4 อธิบาย เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ
2 ธันวาคม 2563
63
6,771 059-(สํฆาทิเสส13)กุลทูสกสิกขาบท ภิกษุทำลายศรัทธาชาวบ้าน
30 พฤศจิกายน 2563
61
6,770 135-ธรรมปฏิบัติ82 ความตายเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความเจ็บปวดใจ
30 พฤศจิกายน 2563
202
6,769 263-ปฏิจจสมุปบาท11(2) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ4
29 พฤศจิกายน 2563
172
6,768 262-ปฏิจจสมุปบาท11(1) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ3
29 พฤศจิกายน 2563
162
6,767 181-สุตมยญาณ15 ความหมายของภาวนาหลายหมวด
28 พฤศจิกายน 2563
70
6,766 180-สุตมยญาณ14 ธรรมเหล่านี้ควรทำให้เกิดขึ้น
28 พฤศจิกายน 2563
106
6,765 2430-ตอบปัญหาและข้อควรพิจารณาเป็นประจำ5ข้อ
29 พฤศจิกายน 2563
129
6,764 2429-สรุปรวมข้อปฏิบัติอริยมรรค ยุวพุทธฯ
29 พฤศจิกายน 2563
104
6,763 2428-อริยสัจเพื่อพิจารณาธรรมในชีวิตประจำวัน
28 พฤศจิกายน 2563
137
6,762 2427-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
81
6,761 2426-ดูความเป็นจริงของกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
81
6,760 2425-ฝึกปัญญาพิจารณาด้วยสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
64
6,759 2424-การเข้าใกล้สรณะอย่างถูกต้อง ยุวพุทธฯ
27 พฤศจิกายน 2563
119
6,758 2423-เปลี่ยนมาเฝ้าดูตัวเองเป็นหลัก ยุวพุทธฯ
27 พฤศจิกายน 2563
104
6,757 2422-ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากอำนาจสังโยชน์ ยุวพุทธฯ
27 พฤศจิกายน 2563
114
6,756 261-ปฏิจจสมุปบาท10(2) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ2
27 กันยายน 2563
174
6,755 260-ปฏิจจสมุปบาท10(1) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ1
27 กันยายน 2563
193
6,754 058-(สํฆาทิเสส12)ทุพพจสิกขาบท ภิกษุทำตนให้เป็นผู้สอนไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2563
51
6,753 057-(สํฆาทิเสส11)สํฆเภทานุวัตตกสิกขาบท ภิกษุสนับสนุนผู้ทำสังฆเภท
26 พฤศจิกายน 2563
43
6,752 417-กถาวัตถุปาลิ3 สรุปวิธีการแสดงกถาวัตถุปาลิ
25 พฤศจิกายน 2563
34
6,751 416-ปัฏฐานปาลิ4 การนับจำนวนติกปัฏฐาน ปัจจยานุโลมนัย
25 พฤศจิกายน 2563
34
6,750 415-การถ่ายทอดและแปลบาลี3 หลักธรรม อุเบกขาและอวิชชา
25 พฤศจิกายน 2563
70
6,749 2421-คุณธรรม5ประการเป็นเหตุให้เจริญสูงขึ้นเรื่อยไป
24 พฤศจิกายน 2563
153
6,748 2420-สัมมาทิฏฐิระดับบุญ10ข้อ ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
122
6,747 2419-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
123
6,746 2418-ฝึกประกอบมรรครู้อริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2563
185
6,745 2417-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
105
6,744 2416-ความรู้อริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
122
6,743 103-อํ.อฏฺฐก.สีหสูตร แก้ข้อกล่าวหาพระพุทธเจ้า8ประเด็น
22 พฤศจิกายน 2563
63
6,742 2415-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2563
112
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ