ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,997 1030-ธรรมะคืออะไร บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
542
5,996 1029-ธรรมะกับการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน บ.ATTG
6 สิงหาคม 2562
625
5,995 112-ธรรมปฏิบัติ59 เวทนา3และกิเลสอนุสัย3
5 สิงหาคม 2562
639
5,994 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
729
5,993 253-ธาตุกถา7 ฉัฏฐนย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
2 สิงหาคม 2562
446
5,992 782-สํ.ข.วักกลิสูตร พระวักกลิปรินิพพานตอนฆ่าตัวตาย
1 สิงหาคม 2562
575
5,991 035-สัมมาทิฏฐินำชีวิต35 ลักษณะของสัมมาสติ1
31 กรกฎาคม 2562
670
5,990 252-ปรมัตถธรรม(๓) จำแนกกามาวจรจิต54ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
683
5,989 175-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์2
28 กรกฎาคม 2562
636
5,988 092-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร2 ผู้รู้ฐาน7และเพ่งพินิจ3วิธีเป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
524
5,987 091-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร1 ความรู้ชัดในฐานะ7ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
684
5,986 148-สังคีติสูตร3 ธรรมหมวดละสาม60หมวด ตอน1
27 กรกฎาคม 2562
520
5,985 147-สังคีติสูตร2 ธรรมหมวดละสอง33หมวด
27 กรกฎาคม 2562
524
5,984 134-อัปปมัญญาภาวนา27 วิธีเจริญอุเบกขาภาวนา
26 กรกฎาคม 2562
634
5,983 087-ตามรอย66 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต3
26 กรกฎาคม 2562
479
5,982 086-ตามรอย65 เหตุที่ทรงได้นามว่าตถาคต2
26 กรกฎาคม 2562
510
5,981 085-ตามรอย64 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต1
26 กรกฎาคม 2562
453
5,980 084-ตามรอย63 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
26 กรกฎาคม 2562
488
5,979 083-ตามรอย62 ความเชื่อมโยงของวิชชา3
26 กรกฎาคม 2562
525
5,978 082-ตามรอย61 สมาธิและอานิสงส์ของสังฆานุสสติ
26 กรกฎาคม 2562
430
5,977 2213-จากทุกข์สู่ศรัทธาพาพ้นวัฏฏสงสาร ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2562
848
5,976 2212-ปฏิจจสมุปบาทเบื้องต้นพรหมจรรย์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2562
751
5,975 2211-วิธีรู้เห็นเพื่อให้อาสวะหมดไป ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
1024
5,974 2210-ปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าไปในทิฏฐิสุดขั้ว ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
824
5,973 2209-จำแนกองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
24 กรกฎาคม 2562
751
5,972 2208-ปฏิจจสมุปบาทโดยทางอายตนะ6 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
883
5,971 2207-ปฏิจจสมุปบาท กับ ปฏิจจสมุปปันนธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
727
5,970 2206-ปฏิจจสมุปบาทกับพระพุทธองค์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
23 กรกฎาคม 2562
742
5,969 2205-มรรควิธีพาใจให้สงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
21 กรกฎาคม 2562
632
5,968 2204-ความเข้าใจที่ครบถ้วนในอริยสัจจธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
621
5,967 2203-ชีวิตที่เป็นอยู่แม้วันเดียวก็ประเสริฐ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
513
5,966 2202-ส่วนประกอบของชีวิต ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
20 กรกฎาคม 2562
478
5,965 2201-ชีวิตมีแต่สิ่งหมดสิ้นไป ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
684
5,964 2200-กิเลสทำให้ใจไม่สงบ อริยมรรทำกิเลสให้สงบ
19 กรกฎาคม 2562
573
5,963 2199-เข้าพรรษาพาใจสงบ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
19 กรกฎาคม 2562
482
5,962 781-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร2 เวทนาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง หมดปัจจัยก็ไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2562
585
5,961 780-ตอบปัญหาการพิจารณาวิปริณามทุกข์
18 กรกฎาคม 2562
542
5,960 779-ม.อุ.นันทโกวาทสูตร1 อายตนะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน
18 กรกฎาคม 2562
488
5,959 778-สํ.ข.อนุราธสูตร บัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับนิพพานเท่านั้น
18 กรกฎาคม 2562
517
5,958 111-ธรรมปฏิบัติ58 สัญญา6ประการและการฝึกรู้สัญญา
17 กรกฎาคม 2562
610
5,957 065-กายคตาสติกรรมฐาน9 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด6
14 กรกรฎาคม 2562
606
5,956 064-กายคตาสติกรรมฐาน8 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด5
14 กรกฎาคม 2562
562
5,955 063-กายคตาสติกรรมฐาน7 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด4
14 กรกฎาคม 2562
570
5,954 062-กายคตาสติกรรมฐาน6 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด3
14 กรกฎาคม 2562
609
5,953 061-กายคตาสติกรรมฐาน5 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด2
13 กรกฎาคม 2562
594
5,952 060-กายคตาสติกรรมฐาน4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด1
13 กรกฎาคม 2562
661
5,951 059-กายคตาสติกรรมฐาน3 คุณประโยชน์และอานิสงส์3
13 กรกฎาคม 2562
596
5,950 058-กายคตาสติกรรมฐาน2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
13 กรกฎาคม 2562
587
5,949 057-กายคตาสติกรรมฐาน1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 กรกฎาคม 2562
680
5,948 251-ธาตุกถา6 สังคหาสังคหปทนิทเทส พาหิรมาติกา
10 กรกฎาคม 2562
483
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ