ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,222 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,072 148-อุเบกขาภาวนา1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
1250
5,071 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1239
5,070 098-มหาปรินิพพานสูตร11 นางอัมพปาลีคณิกากับเจ้าลิจฉวี
23 ธันวาคม 2560
1037
5,069 097-มหาปรินิพพานสูตร10 กระจกส่องธรรมและอนุสาสนี
23 ธันวาคม 2560
1098
5,068 096-มหาปรินิพพานสูตร9 คติพระอริยเจ้าที่หมู่บ้านนาทิกะ
23 ธันวาคม 2560
967
5,067 095-มหาปรินิพพานสูตร8 ภวตัณหาถูกถอนเพราะรู้อริยสัจ
23 ธันวาคม 2560
976
5,066 094-มหาปรินิพพานสูตร7 เลี้ยงพระอุทิศบุญให้เทวดา
23 ธันวาคม 2560
1026
5,065 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1070
5,064 187-ยมกปาฬิ4 ขันธยมก1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
1027
5,063 186-ปรมัตถธรรม14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
1040
5,062 185-ปรมัตถธรรม13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
1220
5,061 017-สัมมาทิฏฐินำชีวิต17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
1311
5,060 073-ธรรมปฏิบัติ20 ประเภทของสมาธิภาวนา
18 ธันวาคม 2560
1045
5,059 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1278
5,058 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1046
5,057 107-อุปสมานุสสติ วิธีการเจริญและอานิสงส์
15 ธันวาคม 2560
1179
5,056 106-เทวตานุสสติ ความสำคัญและวิธีการเจริญ
15 ธันวาคม 2560
1282
5,055 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1019
5,054 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1044
5,053 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1028
5,052 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
934
5,051 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
939
5,050 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1085
5,049 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
982
5,048 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1141
5,047 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
994
5,046 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
849
5,045 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
894
5,044 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
965
5,043 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
859
5,042 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
946
5,041 047-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1263
5,040 046-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
12 ธันวาคม 2560
1261
5,039 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1097
5,038 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1103
5,037 006-นโมนอบน้อม6 นโม..ของพรหมายุพราหมณ์และของเหล่าเทวดา
8 ธันวาคม 2560
1161
5,036 005-นโมนอบน้อม5 นโม..ของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1020
5,035 004-นโมนอบน้อม4 นโม..ของการณปาลีกับอารามทัณฑพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1206
5,034 672-อาฏานาฏิยสูตร4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
1026
5,033 671-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
1445
5,032 670-อาฏานาฏิยสูตร3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
1076
5,031 184-ยมกปาฬิ3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก3
6 ธันวาคม 2560
987
5,030 183-ปรมัตถธรรม12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเรื่องเจตสิก
6 ธันวาคม 2560
1169
5,029 182-ปรมัตถธรรม11 โสภณะเจตสิก25ประเภท
6 ธันวาคม 2560
1116
5,028 077-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
1319
5,027 669-อาฏานาฏิยสูตร2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
1185
5,026 668-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
1352
5,025 667-อาฏานาฏิยสูตร1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
1212
5,024 181-ยมกปาฬิ2 มูลยมก บท4 มูลนัย มูลมูลนัย
29 พฤศจิกายน 2560
1144
5,023 180-ปรมัตถธรรม10 อัญญสมานเจตสิกและอกุสลเจตสิก
29 พฤศจิกายน 2560
1068
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7222 รายการ