ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
651 006-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนขยายความองค์อริยมรรค
29 มกราคม 2553
1929
650 005-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนจิตสงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
29 มกราคม 2553
1863
649 004-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนวิธีฝึกให้มีสติตามหลักสติปัฏฐาน4
28 มกราคม 2553
1825
648 003-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนการพบธรรมะ
28 มกราคม 2553
1925
647 002-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนอริยสัจธรรม
28 มกราคม 2553
1886
646 001-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนธรรมะคืออะไร
28 มกราคม 2553
2037
645 156-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1600
644 155-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1564
643 154-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1574
642 153-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1392
641 152-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1651
640 151-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1598
639 150-การเห็นแบบวิปัสสนาและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1653
638 149-ธรรมะที่คนมีอาลัยเห็นได้โดยยาก ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1596
637 148-ธรรมะคือความจริงของตัวเราเอง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
22 มกราคม 2553
1454
636 002-อริยมรรคมีองค์8
16 ตุลาคม 2552
2052
635 001-อริยสัจ4
14 ตุลาคม 2552
2017
634 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1873
633 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1624
632 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1710
631 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1580
630 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1679
629 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1734
628 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1620
627 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1630
626 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1558
625 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1588
624 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1702
623 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1766
622 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1615
621 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1618
620 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1573
619 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1788
618 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1755
617 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1681
616 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1271
615 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1592
614 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1534
613 188-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
10 มกราคม 2552
1808
612 187-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
10 มกราคม 2552
1862
611 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1623
610 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1461
609 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1491
608 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1703
607 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1525
606 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1670
605 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1657
604 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1711
603 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1774
602 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1681
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ