ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1755
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1949
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1720
344 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1921
343 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1838
342 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1852
341 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1797
340 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1760
339 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1947
338 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1771
337 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1774
336 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1921
335 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1926
334 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2067
333 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1622
332 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1705
331 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2028
330 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2077
329 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1761
328 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1869
327 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1875
326 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1935
325 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1781
324 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1891
323 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1735
322 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1789
321 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1830
320 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1712
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1769
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1727
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1884
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1776
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1861
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1724
313 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1806
312 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1818
311 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1886
310 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2761
309 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1664
308 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10195
307 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88151
306 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2254
305 052-ตอบปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกและบุคคลทำบุญไปนรกเป็นต้น
6 ธันวาคม 2552
2303
304 051-อธิษฐานธรรม 4 อย่าง
6 ธันวาคม 2552
2535
303 017-ญาณรู้อริยสัจ 12 อาการ สารนาถ พาราณสี
1 ธันวาคม 2552
1841
302 016-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระอริยะเจ้า พาราณสี
30 พฤศจิกายน 2552
1997
301 015-ใบไม้กำมือเดียว สาวัตถี อินเดีย
29 พฤศจิกายน 2552
2016
300 014-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการทำสมาธิ ลุมพินี
28 พฤศจิกายน 2552
2135
299 013-มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี เนปาล
28 พฤศจิกายน 2552
1885
298 012-ตอบปัญหาธรรมเรื่องดูตนเองเป็นหลัก กุสินารา
27 พฤศจิกายน 2552
1991
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ