ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,876 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,926 081-ตามรอย60 อธิบายสังฆคุณบทว่า ปาหุเนยโย เป็นต้น
28 มิถุนายน 2562
494
5,925 080-ตามรอย59 อธิบายสังฆคุณบทว่า อาหุเนยโย
28 มิถุนายน 2562
457
5,924 079-ตามรอย58 อธิบายสังฆคุณบทว่า อุชุปฏิปันโน ญายะ สามีจิ
28 มิถุนายน 2562
505
5,923 078-ตามรอย57 อธิบายบทว่า สาวกสังโฆ
28 มิถุนายน 2562
460
5,922 077-ตามรอย56 อธิบายสังฆคุณบทว่า สุปฏิปันโน
28 มิถุนายน 2562
476
5,921 076-ตามรอย55 วิธีการเจริญสังฆานุสสติ
28 มิถุนายน 2562
494
5,920 775-สํ.ข.ยมกสูตร1 สัตว์ไม่มีในขันธ์5 และไม่มีนอกจากขันธ์5
27 มิถุนายน 2562
581
5,919 774-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุบบาทแบบต่างๆ ให้ได้ประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
655
5,918 773-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
575
5,917 772-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
634
5,916 247-ธาตุกถา4 สังคหาสังคหปทนิทเทส อายตนะ12และธาตุ18
26 มิถุนายน 2562
494
5,915 246-ยมกปาลิ2 บท4 แสดงโดยในมูลนัยและมูลมูลนัย
26 มิถุนายน 2562
514
5,914 034-สัมมาทิฏฐินำชีวิต34 ลักษณะและประเภทของสัมมาวายามะ
25 มิถุนายน 2562
628
5,913 245-ปรมัตถธรรม(๑) สัจจะ2 ลักษณะ2 ลักขณาทิจตุกกะของจิต
25 มิถุนายน 2562
676
5,912 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
614
5,911 2192-ละอภิชฌาและโทมนัสในโลก บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
612
5,910 2191-ทำความเพียรเพื่อเรียนรู้ กาย เวทนา จิต บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
555
5,909 2190-ความเพียรเผากิเลส สัมปชัญญะ สติ สติปัฏฐาน บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
558
5,908 2189-ปฏิบัติธรรมตามวิถีแห่งอริยมรรค บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
555
5,907 146-สังคีติสูตร1 เหตุเกิดพระสูตรและธรรมหมวดละหนึ่ง
22 มิถุนายน 2562
550
5,906 145-ปฐมโพธิกาล20 สรุปข้อธรรมสำคัญหลังตรัสรู้ใหม่ๆ
22 มิถุนายน 2562
518
5,905 771-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
586
5,904 770-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
595
5,903 244-ธาตุกถา3 สังคหาสังคหปทนิทเทสเรื่องขันธ์
19 มิถุนายน 2562
534
5,902 243-ยมกปาลิ1 โครงสร้างคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
19 มิถุนายน 2562
535
5,901 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
656
5,900 1028-สรุปธรรมและตอบปัญหา คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
16 มิถุนายน 2562
705
5,899 1027-กฎแห่งธรรมทั้งปวง คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากนำ้
16 มิถุนายน 2562
584
5,898 2188-คุณธรรมให้ตรัสรู้และคุณสมบัติอุบาสกรตนะ
16 มิถุนายน 2562
584
5,897 2187-กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
16 มิถุนายน 2562
560
5,896 2186-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
631
5,895 2185-ปัญญาขันธ์ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
551
5,894 2184-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
551
5,893 2183-มุ่งละสักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 สีลัพพตปรามาส
15 มิถุนายน 2562
552
5,892 2182-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
544
5,891 2181-ขันธ์5 ความเกิดของขันธ์5 และความความดับของขันธ์5
14 มิถุนายน 2562
619
5,890 2180-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
559
5,889 2179-สัญญาขันธ์ กับ สังขารขันธ์ แยกจากจิต ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
633
5,888 2178-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
504
5,887 111-กัมมัฏฐาน15 อานาปานสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 มิถุนายน 2562
591
5,886 2177-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
613
5,885 2176-แจกแจงกาย14 เวทนา9 จิต16 ในสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
501
5,884 2175-อาศัยธรรม3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
593
5,883 2174-วิปัลลาส3อย่างในธรรม4ประเด็น ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
692
5,882 242-ธาตุกถา2 อุทเทส5 มีนยมาติกา14เป็นต้น
12 มิถุนายน 2562
495
5,881 2173-การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และการประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
585
5,880 2172-หลักการฝึกจิตและแนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
536
5,879 2171-ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
550
5,878 239-วิปัสสนาภูมิ คณะวิทยากรและผู้เผยแผ่ธรรมฯ
8 มิถุนายน 2562
744
5,877 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
769
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8876 รายการ