ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,806 231-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(1) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(1)
10 เมษายน 2562
825
5,805 1025-มหัศจรรย์แห่งสติ ศปท.กระทรวงคมนาคม
4 เมษายน 2562
928
5,804 109-กัมมัฏฐาน13 กายคตาสติ13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
782
5,803 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
1019
5,802 259-สํ.ข.อัตตทีปสูตรและโสณสูตร ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
850
5,801 234-อริยสัจ4 ความจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ยุวเนกขัมม์
6 เมษายน 2562
776
5,800 233-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
791
5,799 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
688
5,798 760-มหาเวทัลลสูตร4 ความแตกต่างคนตายกับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
4 เมษายน 2562
737
5,797 759-ตอบปัญหาพิจารณาปัจจัย24เพื่อให้หมดทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
820
5,796 758-มหาเวทัลลสูตร3 ปัจจัยให้เกิดและสิ่งสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
906
5,795 230-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(2) ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
697
5,794 229-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
770
5,793 104-ธรรมปฏิบัติ51 สังวรด้วยสติ ปหานด้วยปัญญา
1 เมษายน 2562
744
5,792 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
731
5,791 140-ปฐมโพธิกาล15 ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าชมพูทวีปเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
628
5,790 139-ปฐมโพธิกาล14 ปาฏิหาริย์เทวดาพรหมเฝ้าฟังธรรมเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
645
5,789 232-ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยุวพุทธ2
29 มีนาคม 2562
701
5,788 031-สัมมาทิฏฐินำชีวิต31 ตัณหาถูกละและดับที่ปิยรูปสาตรูป
26 มีนาคม 2562
901
5,787 1024-ละนิวรณ์5ด้วยโพชฌงค์7 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
769
5,786 1023-นิวรณ์เกิดอวิชชา โพชฌงค์เกิดวิชชา อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
723
5,785 1022-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
831
5,784 138-ปฐมโพธิกาล13 ปาฏิหาริย์ปราบพญานาคที่โรงไฟชฎิล
23 มีนาคม 2562
660
5,783 137-ปฐมโพธิกาล12 สรณคมนอุปสมบทและภัททวัคคีย์30ท่านบวช
23 มีนาคม 2562
642
5,782 131-อัปปมัญญาภาวนา24 วิธีเจริญกรุณาภาวนา1
22 มีนาคม 2562
763
5,781 757-มหาเวทัลลสูตร2 ความแตกต่าง เวทนา สัญญา วิญญาณ
21 มีนาคม 2562
875
5,780 756-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
862
5,779 755-มหาเวทัลลสูตร1 ความแตกต่าง มัคคญาณ กับ วิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
764
5,778 063-ตามรอย42 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท3
19 มีนาคม 2562
589
5,777 062-ตามรอย41 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท2
19 มีนาคม 2562
661
5,776 061-ตามรอย40 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท1
19 มีนาคม 2562
666
5,775 060-ตามรอย39 อุบาลีคหบดียกย่องคำสอน
19 มีนาคม 2562
564
5,774 059-ตามรอย38 พราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า29ข้อ
19 มีนาคม 2562
601
5,773 058-ตามรอย37 โสณทัณฑพราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า
19 มีนาคม 2562
631
5,772 231-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
18 มีนาคม 2562
781
5,771 103-ธรรมปฏิบัติ50 ไม่เที่ยวหาสุข ฝึกให้มีความสุข
18 มีนาคม 2562
858
5,770 088-สํ.ข.ภารสูตร ขันธ์5เป็นภาระ บุคคลแบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
906
5,769 087-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา ชาวโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
729
5,768 754-อนุมานสูตร2 การอนุมานและการพิจารณาตนด้วยตน
7 มีนาคม 2562
762
5,767 753-อนุมานสูตร1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายากกับว่าง่าย16อย่าง
7 มีนาคม 2562
826
5,766 108-กัมมัฏฐาน12 กายคตาสติ12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุธรรม
5 มีนาคม 2562
943
5,765 102-ธรรมปฏิบัติ49 อดทนดูกิเลสดับและทุกข์ดับ
4 มีนาคม 2562
951
5,764 258-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
752
5,763 257-สํ.เทวตาสังยุต บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลังเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
803
5,762 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
909
5,761 030-สัมมาทิฏฐินำชีวิต30 ตัณหา3เกิดและตั้งอยู่ที่สภาวะน่าพอใจ60อย่าง
26 กุมภาพันธ์ 2562
942
5,760 2156-ตอบปัญหาและโอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
832
5,759 2155-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธ
27 กุมภาพันธ์ 2562
769
5,758 2154-มรรค4ละสังโยชน์10 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
840
5,757 2153-ขยายความองค์มรรค ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
793
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ