ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,891 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1393
4,890 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1390
4,889 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1353
4,888 168-กถาวัตถุ11 แค่สมาทานศีลก็เจริญขึ้น,พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
1312
4,887 167-กถาวัตถุ10 อันตรภพคือระหว่างภพมีอยู่หรือ
6 กันยายน 2560
1284
4,886 090-สูตรโสดาบัน43 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน36
12 กันยายน 2560
1441
4,885 067-ธรรมปฏิบัติ14 อุบายแก้จิตฟุ้งซ่าน
11 กันยายน 2560
1611
4,884 194-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิต
10 กันยายน 2560
1280
4,883 193-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1375
4,882 192-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1374
4,881 961-ทำอย่างไร การรักษาศีล5จึงจะบริสุทธิ์ คลีนิคปากน้ำ
10 กันยายน 2560
2142
4,880 1874-ปฏิบัติธรรมตามลำดับ วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1331
4,879 1873-รู้เท่าทันโลกและชีวิต วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1309
4,878 1872-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1288
4,877 1871-ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้ วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1224
4,876 1870-รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1221
4,875 1869-หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
1259
4,874 1868-สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาบางกาล
6 กันยายน 2560
1444
4,873 1867-วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1546
4,872 1866-พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
1312
4,871 1865-อันตรายและอุปการะของสมาธิ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1203
4,870 1864-มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
1383
4,869 1863-ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1241
4,868 1862-ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1283
4,867 224-ความรู้และข้อปฏิบัติที่ทำให้ละความเร่าร้อนเพราะกามได้
3 กันยายน 2560
1466
4,866 223-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน
3 กันยายน 2560
1359
4,865 074-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่2
1 กันยายน 2560
1253
4,864 1861-คุณลักษณะของพระโสดาบัน รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1325
4,863 1860-ตอบปัญหาธรรม4 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1187
4,862 1859-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1310
4,861 1858-ตอบปัญหาธรรม3 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1273
4,860 1857-บริหารชีวิต บริหารทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1346
4,859 1856-ตอบปัญหาธรรม2 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1235
4,858 1855-ตอบปัญหาธรรม1 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1173
4,857 1854-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1243
4,856 1853-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1241
4,855 1852-กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1202
4,854 1851-อันตรายและอุปการะของสมาธิอย่างละ8ประการ
29 สิงหาคม 2560
1288
4,853 1850-ฝึกสติ ผูกจิตไว้ รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560
1278
4,852 1849-ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1334
4,851 960-ตอบปัญหาธรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
1380
4,850 960-อยู่อย่างไร..ไม่ให้เป็นทุกข์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
2020
4,849 141-เมตตาภาวนา34 วิธีการแผ่เมตตา2
27 สิงหาคม 2560
1315
4,848 140-เมตตาภาวนา33 วิธีการแผ่เมตตา1
27 สิงหาคม 2560
1471
4,847 084-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร20 นิโรธสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1432
4,846 083-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร19 สมุทยสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1308
4,845 082-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร18 ทุกขสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1301
4,844 098-ธัมมานุสสติ7 ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1372
4,843 097-ธัมมานุสสติ6 สรุปพระธรรมคุณ6บท
25 สิงหาคม 2560
1865
4,842 648-ญาณวิภังค์28 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
1259
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ