ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
401 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1740
400 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1839
399 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1758
398 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1768
397 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1750
396 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2297
395 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1768
394 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1822
393 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1668
392 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1583
391 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1781
390 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1553
389 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1629
388 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1707
387 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1820
386 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1948
385 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1743
384 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1861
383 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1956
382 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1865
381 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1772
380 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1638
379 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1932
378 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1621
377 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1715
376 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1728
375 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1633
374 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1752
373 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1784
372 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1979
371 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1617
370 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1766
369 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1731
368 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1855
367 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1706
366 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1907
365 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1857
364 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1855
363 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1928
362 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1924
361 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1661
360 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1792
359 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1708
358 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1820
357 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1841
356 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1964
355 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1703
354 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1785
353 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1763
352 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1976
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ