ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1425
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1578
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1269
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1518
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1504
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1426
4,485 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1502
4,484 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1409
4,483 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1532
4,482 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1619
4,481 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1198
4,480 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1559
4,479 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1443
4,478 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1334
4,477 1750-สรุปหลักธรรมสำคัญ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2560
1198
4,476 1749-เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1334
4,475 1748-เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1469
4,474 1747-สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1340
4,473 1746-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1271
4,472 1745-ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1265
4,471 1744-ผู้ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1050
4,470 1743-พรปีใหม่และธรรมประจำกาย อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1206
4,469 1742-พิจารณากายละความคิดฟุ้งซ่านอาศัยเรือน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1327
4,468 1741-ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1299
4,467 1740-อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1207
4,466 1739-ชนะตน ชนะกิเลส อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1275
4,465 1738-ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1274
4,464 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2106
4,463 005-สัมมาทิฏฐินำชีวิต5 อกุศลกุศลและธรรม40ประการนำไปนรกสวรรค์
27 ธันวาคม 2559
1831
4,462 051-ความเข้าใจเรื่องกรรม30 บุพพกรรมของเปรต10ตน
26 ธันวาคม 2559
2247
4,461 127-เมตตาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ5
25 ธันวาคม 2559
1553
4,460 126-เมตตาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ4
25 ธันวาคม 2559
1546
4,459 062-ที.สี.สามัญญผลสูตร13 ทิพพจักขุญาณหรือจุตูปปาตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1344
4,458 061-ที.สี.สามัญญผลสูตร12 เจโตปริยญาณและปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 ธันวาคม 2559
1545
4,457 060-ที.สี.สามัญญผลสูตร11 อิทธิวิธญาณและทิพพโสตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1473
4,456 059-ที.สี.สามัญญผลสูตร10 วิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิญาณ
24 ธันวาคม 2559
1457
4,455 169-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1364
4,454 588-ขันธวิภังค์5 ขยายความสัญญาขันธ์
22 ธันวาคม 2559
1355
4,453 587-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1477
4,452 586-ขันธวิภังค์4 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-2
22 ธันวาคม 2559
1318
4,451 585-ขันธวิภังค์3 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-1
22 ธันวาคม 2559
1439
4,450 140-ยมก6 ขันธยมก ตอนที่2
21 ธันวาคม 2559
1334
4,449 081-สูตรโสดาบัน34 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน27
20 ธันวาคม 2559
1463
4,448 050-ความเข้าใจเรื่องกรรม29 บุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นต้น
19 ธันวาคม 2559
2322
4,447 917-สัมมาทิฏฐินำไปนิพพาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ
18 ธันวาคม 2559
1592
4,446 084-พุทธานุสสติ8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ2
16 ธันวาคม 2559
1840
4,445 083-พุทธานุสสติ7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ1
16 ธันวาคม 2559
2080
4,444 1737-สุขของคฤหัสถ์4อย่างและเหตุแห่งประโยชน์ รร.เฟลิกซ์ฯ
16 ธันวาคม 2559
1230
4,443 1736-ธรรม5สนับสนุนสัมมาทิฏฐิมีวิมุตติเป็นผล รร.เฟลิกซ์ฯ
16 ธันวาคม 2559
1237
4,442 1735-สรุปสัมมาทิฏฐิ2ระดับ รร.เฟลิกซ์ฯ
16 ธันวาคม 2559
1255
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ