ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,222 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,522 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1799
4,521 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1868
4,520 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1660
4,519 1766-สรุปธรรมและโอวาทปาติโมกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1365
4,518 1765-ตอบปัญหาธรรม2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1341
4,517 1764-ลักษณะที่เป็นทุกข์ของทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1435
4,516 1763-ขยายความอริยสัจ4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1175
4,515 1762-อวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นปัญหาหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1373
4,514 1761-มรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำกับสิกขา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1235
4,513 1760-ตอบปัญหาธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1398
4,512 1759-ธรรมประจำกาย10ควรพิจารณาบ่อยๆ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1198
4,511 1758-วิธีรู้ธรรมคือนิวรณ์และขันธ์5 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
2065
4,510 1757-แจกแจงขยายความสติปัฏฐาน21หมวด วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
2047
4,509 1756-วิธีฝึกดูกาย เวทนา จิต แบบง่ายขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2560
2175
4,508 1755-สติปัฏฐาน4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
1909
4,507 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1347
4,506 1754-พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2560
1293
4,505 1753-ทำความเพียร3แบบและที่หลบเร้นสำหรับคนไม่เคยทำบุญ
21 มกราคม 2560
1088
4,504 1752-ปัญญารักษาตน3แบบและอธิปไตย3อย่าง
21 มกราคม 2560
1308
4,503 1751-ความประมาทมัวเมา3อย่าง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2560
1213
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1494
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1393
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1100
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1332
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1219
4,497 082-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1429
4,496 052-ความเข้าใจเรื่องกรรม31 บุพพกรรมของเปรตอีก11ตน
16 มกราคม 2560
2079
4,495 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1950
4,494 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1972
4,493 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1393
4,492 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1444
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1418
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1564
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1263
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1512
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1498
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1420
4,485 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1495
4,484 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1401
4,483 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1522
4,482 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1612
4,481 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1188
4,480 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1549
4,479 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1416
4,478 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1328
4,477 1750-สรุปหลักธรรมสำคัญ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2560
1195
4,476 1749-เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1324
4,475 1748-เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1452
4,474 1747-สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1332
4,473 1746-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1267
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7222 รายการ