ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
423 016-คณกโมคคัลลานสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
1 เมษายน 2550
1894
422 015-คณกโมคคัลลานสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
1 เมษายน 2550
1762
421 014-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
25 มีนาคม 2550
1765
420 013-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
25 มีนาคม 2550
1911
419 012-มหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
17 มีนาคม 2550
1984
418 011-มหาจัตตรีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
17 มีนาคม 2550
1956
417 010-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
10 มีนาคม 2550
1624
416 009-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
10 มีนาคม 2550
1881
415 008-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
3 มีนาคม 2550
1976
414 007-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
3 มีนาคม 2550
2051
413 006-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 กุมภาพันธ์ 2550
1864
412 005-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
24 กุมภาพันธ์ 2550
2062
411 004-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
10 กุมภาพันธ์ 2550
1999
410 003-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
10 กุมภาพันธ์ 2550
2073
409 002-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
27 มกราคม 2550
2043
408 001-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
27 มกราคม 2550
2433
407 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1750
406 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1828
405 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1815
404 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1899
403 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1814
402 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1767
401 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1748
400 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1848
399 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1766
398 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1777
397 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1760
396 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2308
395 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1781
394 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1837
393 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1677
392 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1587
391 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1789
390 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1558
389 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1638
388 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1712
387 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1830
386 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1955
385 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1753
384 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1870
383 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1979
382 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1886
381 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1776
380 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1653
379 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1965
378 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1628
377 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1720
376 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1736
375 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1637
374 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1761
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ