ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,973 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1181
4,972 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1269
4,971 003-นโมนอบน้อม3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่3
3 พฤศจิกายน 2560
1194
4,970 002-นโมนอบน้อม2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2560
1220
4,969 001-นโมนอบน้อม1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2560
1156
4,968 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1030
4,967 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1278
4,966 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1201
4,965 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1161
4,964 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1197
4,963 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1251
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1246
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1115
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1093
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1082
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1354
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1068
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1084
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1035
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1188
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1009
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1000
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
969
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1076
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1218
4,948 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1684
4,947 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1274
4,946 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1415
4,945 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1222
4,944 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1123
4,943 091-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
1248
4,942 070-ธรรมปฏิบัติ17 แยกกาย-เวทนา-จิต-ธรรม
16 ตุลาคม 2560
1237
4,941 040-ปฏิจจสมุปบาท16 แจกแจงขยายความแบบระบุอำนาจปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
1362
4,940 039-ปฏิจจสมุปบาท15 แบบชาติปัจจุบันและแบบ1ขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
1357
4,939 038-ปฏิจจสมุปบาท14 แจกแจงขยายความแบบคร่อม3ชาติ
15 ตุลาคม 2560
1314
4,938 037-ปฏิจจสมุปบาท13 แจกแจงขยายความแบบทั่วไป(ต่อ)
15 ตุลาคม 2560
1278
4,937 069-ธรรมปฏิบัติ16 ความเพียรหลักสำคัญตั้งไว้ทำก่อน
9 ตุลาคม 2560
1537
4,936 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1507
4,935 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1502
4,934 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1353
4,933 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1308
4,932 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1372
4,931 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1465
4,930 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1523
4,929 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1616
4,928 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1401
4,927 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1528
4,926 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1491
4,925 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1140
4,924 014-สัมมาทิฏฐินำชีวิต14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1698
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ