ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
201 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1493
200 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1611
199 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1622
198 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1705
197 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1572
196 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1561
195 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1527
194 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1449
193 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1642
192 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1586
191 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1564
190 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1511
189 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1603
188 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1700
187 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1478
186 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1718
185 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1721
184 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1778
183 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1657
182 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1602
181 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1738
180 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1650
179 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1677
178 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1660
177 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1583
176 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1463
175 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1539
174 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1627
173 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1645
172 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1640
171 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1547
170 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1601
169 069-สมถยานิกและวิปัสสนายานิก วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1688
168 068-อริยสัจ วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1548
167 067-ไม่พิพากษา วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
2091
166 066-ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1513
165 065-ไตรสิกขา วัดเขาน้อยสามผาน
15 พฤษภาคม 2552
1573
164 064-ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
15 พฤษภาคม 2552
1680
163 063-อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2552
1511
162 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1629
161 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1601
160 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1574
159 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1629
158 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1560
157 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1757
156 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1728
155 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1524
154 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1481
153 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1697
152 052-ที่ตั้งของการรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1716
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ