ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,741
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 921 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,022 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,440 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 975 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,791 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
191 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1579
190 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1521
189 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1620
188 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1712
187 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1486
186 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1723
185 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1730
184 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1787
183 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1669
182 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1608
181 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1745
180 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1657
179 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1694
178 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1677
177 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1598
176 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1478
175 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1558
174 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1639
173 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1664
172 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1672
171 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1566
170 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1611
169 069-สมถยานิกและวิปัสสนายานิก วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1706
168 068-อริยสัจ วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1566
167 067-ไม่พิพากษา วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
2109
166 066-ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง วัดเขาน้อยสามผาน
16 พฤษภาคม 2552
1529
165 065-ไตรสิกขา วัดเขาน้อยสามผาน
15 พฤษภาคม 2552
1582
164 064-ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
15 พฤษภาคม 2552
1695
163 063-อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2552
1525
162 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1648
161 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1622
160 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1594
159 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1640
158 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1576
157 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1770
156 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1738
155 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1540
154 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1496
153 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1721
152 052-ที่ตั้งของการรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1739
151 051-ความจริงอันประเสริฐ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1650
150 050-ความจริงของสิ่งทั้งปวง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
16 มกราคม 2552
1662
149 049-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
1597
148 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1789
147 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1652
146 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1806
145 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1528
144 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1706
143 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1564
142 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1562
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8791 รายการ