ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,751 220-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2560
1458
4,750 219-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1402
4,749 218-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1345
4,748 1822-ฐานะ5ควรพิจารณาเนืองๆ และธัมมุทเทส4ประการ
1 กรกฎาคม 2560
1242
4,747 1821-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
1 กรกฎาคม 2560
1237
4,746 1820-คุณสมบัติพระโสดาบัน ยุวพุทธฯ
1 กรกฎาคม 2560
1159
4,745 1819-องค์มรรคฝ่ายศีลและสัมมาวายามะ ยุวพุทธฯ
30 มิถุนายน 2560
1178
4,744 1818-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
30 มิถุนายน 2560
1239
4,743 1817-ความคิดถูกต้อง3อย่างเป็นสัมมาสังกัปปะ
30 มิถุนายน 2560
1273
4,742 1816-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
30 มิถุนายน 2560
1103
4,741 1815-สัมมาทิฏฐิเหนือโลกรู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2560
1205
4,740 1814-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2560
1289
4,739 1813-สัมมาทิฏฐิระดับบุญช่วยชำระจิต ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2560
1191
4,738 1812-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2560
1178
4,737 1811-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2560
1159
4,736 1810-เจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2560
1236
4,735 1809-ฝึกสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2560
1211
4,734 161-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา2 ปัจจนีกานุโลม
28 มิถุนายน 2560
1196
4,733 1808-มีสติ พิจารณาความจริงของกาย ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2560
1293
4,732 1807-อยู่กับกาย แก้ใขจิต ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2560
1321
4,731 1806-อริยมรรคฆ่ากิเลสได้ ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2560
1185
4,730 137-เมตตาภาวนา30 พิจารณาบุพพจริยาของพระพุทธเจ้า2
25 มิถุนายน 2560
1359
4,729 136-เมตตาภาวนา29 ลดความโกรธ เพิ่มความอดทน
25 มิถุนายน 2560
1429
4,728 079-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร15 หมวดธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก
24 มิถุนายน 2560
1358
4,727 078-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร14 หมวดธรรมคือขันธ์5
24 มิถุนายน 2560
1336
4,726 077-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร13 หมวดธรรมคือนิวรณ์5
24 มิถุนายน 2560
1379
4,725 076-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร12 หมวดดูจิตเป็นสักว่าจิต2
24 มิถุนายน 2560
1277
4,724 160-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา1 อนุโลมปัจจนีก
21 มิถุนายน 2560
1271
4,723 940-คู่แท้แห่งปัญญา อสม.พัทยา
21 มิถุนายน 2560
1601
4,722 011-สัมมาทิฏฐินำชีวิต11 ควรหัดตรึกคิดพูดอริยสัจ
20 มิถุนายน 2560
1665
4,721 063-ธรรมปฏิบัติ10 ธรรมฝ่ายสมาธิ5ประการ
19 มิถุนายน 2560
1405
4,720 045-ตอบปัญหาธรรม
18 มิถุนายน 2560
1422
4,719 044-การพิจารณาความจริงของกาย
18 มิถุนายน 2560
1504
4,718 094-ธัมมานุสสติ3 วิธีเจริญระลึกบทว่า สวากขาโต
16 มิถุนายน 2560
1738
4,717 093-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์2
16 มิถุนายน 2560
1473
4,716 632-ญาณวิภังค์17 ญาณหมวดละเก้าและหมวดละสิบ
15 มิถุนายน 2560
1308
4,715 631-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
1568
4,714 630-ญาณวิภังค์16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
1314
4,713 629-ญาณวิภังค์15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
1338
4,712 628-ญาณวิภังค์14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
1322
4,711 159-กถาวัตถุ2 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการ
14 มิถุนายน 2560
1338
4,710 069-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส2
11 มิถุนายน 2560
1521
4,709 068-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส1
11 มิถุนายน 2560
1521
4,708 182-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
8 มิถุนายน 2560
1537
4,707 938-ธรรมะกับที่พึ่งของชีวิต ขรก.ตำรวจ วิปัสสนา มจร.
8 มิถุนายน 2560
1432
4,706 158-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
7 มิถุนายน 2560
1290
4,705 062-ธรรมปฏิบัติ9 เทคนิควิธีมีสติรู้ลมหายใจ
5 มิถุนายน 2560
1447
4,704 087-สูตรโสดาบัน40 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน33
6 มิถุนายน 2560
1686
4,703 217-สัมปชัญญะในการพูดและการคิด
4 มิถุนายน 2560
1737
4,702 216-การเป็นอยู่แบบสุญญตา
4 มิถุนายน 2560
1682
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ