ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,207 063-การอบรมจิต ศูนย์ลูกเรือ
26 กรกฎาคม 2554
1918
1,206 062-ความสิ้นตัณหา เป็นทุกขนิโรธ และหนทางให้ถึง ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
1924
1,205 061-อุปาทานขันธ์5 เป็นทุกข์ และเหตุให้เกิดทุกข์ ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
2163
1,204 060-ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
2014
1,203 059-ธาตุที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
1957
1,202 014-อริยมรรคมีองค์8
25 กรกฎาคม 2554
1921
1,201 404-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1528
1,200 403-ความเข้าใจเรื่องกรรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1628
1,199 402-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1595
1,198 401-อริยมรรค ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1572
1,197 400-อริยสัจ ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1467
1,196 399-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1677
1,195 398-ทุกข์กับความดับทุกข์และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1506
1,194 397-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1441
1,193 396-การฝึกจิตและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1710
1,192 395-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1653
1,191 394-สติปัฏฐานและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1554
1,190 393-แนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1634
1,189 392-บันได 3 ขั้นในการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1637
1,188 092-นวสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
22 กรกฎาคม 2554
2412
1,187 196-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข โรงกลั่นน้ำมัน ESSO อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 กรกฎาคม 2554
1837
1,186 013-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่2 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2047
1,185 012-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่1 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2224
1,184 391-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1490
1,183 390-กรรมและการให้ผล ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1637
1,182 389-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1739
1,181 388-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1709
1,180 387-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1706
1,179 386-สัญโญชน์ 10 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1695
1,178 385-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1631
1,177 384-ตัณหาเป็นนายช่างสร้างเรือน ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1510
1,176 383-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1784
1,175 382-อริยสัจ 4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1716
1,174 381-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1618
1,173 380-กฎแห่งธรรมทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1665
1,172 379-ความเข้าใจธรรมะ ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1552
1,171 378-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1590
1,170 377-สติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
10 มิถุนายน 2554
1436
1,169 376-ลักษณะของสติ ยุวพุทธฯ
10 มิถุนายน 2554
1591
1,168 375-บันได 3 ขั้น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
10 มิถุนายน 2554
1648
1,167 011-อริยมรรคมีองค์8
13 กรกฎาคม 2554
1920
1,166 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
2306
1,165 016-โพธิปักขิยธรรม3 สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
12 กรกฎาคม 2554
2916
1,164 191-ขันธสันดาน บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
1822
1,163 190-องค์มรรค 3 ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
56343
1,162 374-4 กฎหลักแห่งธรรมทั้งปวง ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
8 กรกฎาคม 2554
1603
1,161 373-แนวคำสอนแห่งพุทธะ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
8 กรกฎาคม 2554
1439
1,160 372-ชีวิตที่มีหลัก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1668
1,159 371-เครื่องผูกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1622
1,158 370-สัจจะอันประเสริฐ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1593
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ