ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
497 087-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่20
24 กุมภาพันธ์ 2551
1706
496 086-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่19
24 กุมภาพันธ์ 2551
1661
495 085-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่18
17 กุมภาพันธ์ 2551
1767
494 084-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่17
17 กุมภาพันธ์ 2551
1588
493 083-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่16
10 กุมภาพันธ์ 2551
1719
492 082-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่15
10 กุมภาพันธ์ 2551
1799
491 081-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่14
27 มกราคม 2551
1927
490 080-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่13
27 มกราคม 2551
1762
489 079-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่12
20 มกราคม 2551
1791
488 078-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่11
20 มกราคม 2551
1808
487 077-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่10
6 มกราคม 2551
1711
486 076-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่9
6 มกราคม 2551
1790
485 075-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่8
23 ธันวาคม 2550
1825
484 074-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่7
23 ธันวาคม 2550
1865
483 073-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่6
16 ธันวาคม 2550
1802
482 077-จูฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
11 ธันวาคม 2552
2006
481 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1773
480 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1783
479 072-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่5
16 ธันวาคม 2550
1877
478 071-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่4
2 ธันวาคม 2550
1521
477 070-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่3
2 ธันวาคม 2550
1641
476 069-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่2
17 พฤศจิกายน 2550
1885
475 068-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่1
17 พฤศจิกายน 2550
1767
474 067-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่6
11 พฤศจิกายน 2550
1753
473 066-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่5
11 พฤศจิกายน 2550
1728
472 065-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่4
4 พฤศจิกายน 2550
1777
471 064-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่3
4 พฤศจิกายน 2550
1781
470 063-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่2
21 ตุลาคม 2550
1828
469 062-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่1
21 ตุลาคม 2550
1868
468 061-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่3
14 ตุลาคม 2550
2013
467 060-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่2
14 ตุลาคม 2550
1822
466 059-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่1
7 ตุลาคม 2550
1833
465 058-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่5
7 ตุลาคม 2550
1792
464 057-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่4
30 กันยายน 2550
1745
463 056-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่3
30 กันยายน 2550
1732
462 055-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่2
23 กันยายน 2550
1759
461 054-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่1
23 กันยายน 2550
1790
460 053-วินัย มหาวรรค ตอนที่7
16 กันยายน 2550
1601
459 052-วินัย มหาวรรค ตอนที่6
16 กันยายน 2550
1896
458 051-วินัย มหาวรรค ตอนที่5
9 กันยายน 2550
1705
457 050-วินัย มหาวรรค ตอนที่4
9 กันยายน 2550
1687
456 049-วินัย มหาวรรค ตอนที่3
2 กันยายน 2550
1720
455 048-วินัย มหาวรรค ตอนที่2
2 กันยายน 2550
1863
454 047-วินัย มหาวรรค ตอนที่1
26 สิงหาคม 2550
1735
453 046-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่12
26 สิงหาคม 2550
1667
452 045-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่11
5 สิงหาคม 2550
1834
451 044-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่10
5 สิงหาคม 2550
1754
450 043-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่9
22 กรกฎาคม 2550
1704
449 042-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่8
22 กรกฎาคม 2550
1746
448 041-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่7
15 กรกฎาคม 2550
1735
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ