ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,401 962-กลับบ้านและเป็นคฤหัสถ์ชั้นยอด ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2056
2,400 961-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2047
2,399 960-สัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
1968
2,398 959-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1945
2,397 958-สัมมาสมาธิ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1868
2,396 957-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1854
2,395 956-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1795
2,394 955-สัมมาสติ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1787
2,393 954-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1905
2,392 953-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1908
2,391 952-สัมมาวายามะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1838
2,390 951-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1867
2,389 950-สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1769
2,388 949-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1624
2,387 948-สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1706
2,386 947-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1678
2,385 946-สัมมาทิฏฐิในอริยมรรค ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1786
2,384 945-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1633
2,383 944-ประโยชน์ของการมีสติรู้อยู่ในกาย ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1652
2,382 943-ธรรมะมีอุปการะมากสำหรับมนุษย์ ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1718
2,381 004-ปรมัตถธรรม4 รูปและนิพพานปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3005
2,380 003-ปรมัตถธรรม3 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
2817
2,379 002-ปรมัตถธรรม2 จิตปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3066
2,378 001-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
2993
2,377 132-บุคคลผู้จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้
1 กันยายน 2556
2068
2,376 131-เพราะยึดมั่นรูปเป็นต้น ความเห็นผิดจึงเกิด
1 กันยายน 2556
1958
2,375 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2055
2,374 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2159
2,373 568-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ2 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1766
2,372 567-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1778
2,371 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1729
2,370 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1755
2,369 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1604
2,368 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1587
2,367 566-รู้จักเทวดา2 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2790
2,366 565-รู้จักเทวดา1 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2878
2,365 050-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่2
25 สิงหาคม 2556
1942
2,364 049-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่1
25 สิงหาคม 2556
2076
2,363 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1731
2,362 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1773
2,361 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1973
2,360 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2071
2,359 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2093
2,358 559-ตอบปัญหาธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1744
2,357 558-วิธีปฏิบัติแนวรู้สึกตัวกับการรู้แจ้งสัจธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1904
2,356 942-ตอบปัญหาธรรม มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1693
2,355 941-ไม่มีปัญหา, ไม่มีตัณหา มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1480
2,354 940-อาหารของภวตัณหาและอาหารของวิชชาวิมุตติ
22 สิงหาคม 2556
1753
2,353 939-วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวัน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
22 สิงหาคม 2556
1753
2,352 938-ความเกิด, ความดับ และเหตุให้ถึงความดับ
22 สิงหาคม 2556
1619
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ