ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,147 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,747 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1707
2,746 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1575
2,745 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1661
2,744 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1833
2,743 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1640
2,742 016-อริยมรรค1 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 มีนาคม 2557
2720
2,741 064-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่5
23 มีนาคม 2557
1810
2,740 063-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่4
23 มีนาคม 2557
1961
2,739 020-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม1
21 มีนาคม 2557
1827
2,738 019-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ4
21 มีนาคม 2557
1722
2,737 018-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ3
21 มีนาคม 2557
1600
2,736 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1812
2,735 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2563
2,734 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1955
2,733 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1715
2,732 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1742
2,731 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1686
2,730 679-ลด ละ พ้น ปล่อยวาง โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
17 มีนาคม 2557
1862
2,729 678-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
15 มีนาคม 2557
1755
2,728 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1600
2,727 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1591
2,726 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1807
2,725 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1712
2,724 070-กรรมบถ10 ตอนที่4
11 มีนาคม 2557
1981
2,723 048-สูตรโสดาบัน1 ผู้ข้ามฝั่งได้โดยปลอดภัย 5 กลุ่ม
11 มีนาคม 2557
2090
2,722 071-สรุปอริยมรรคมีองค์8 วิหารเชตวัน สาวัตถี อินเดีย
11 กุมภาพันธ์ 2557
2004
2,721 070-วิธีพิจารณาเพื่อเข้าถึงโสดาบัน วิหารเชตวัน สาวัตถี
10 กุมภาพันธ์ 2557
2053
2,720 069-เหตุเกิดผลเป็นสมุทัย, เหตุถึงผลเป็นมรรค เนปาล
9 กุมภาพันธ์ 2557
2003
2,719 068-ธรรมสิ้นชาติ ลุมพินี เนปาล
9 กุมภาพันธ์ 2557
1917
2,718 067-รอบรู้เรื่องทุกข์ กุสินารา อินเดีย
8 กุมภาพันธ์ 2557
1992
2,717 066-วิธีรักษาตนและรักษาผู้อื่น ปรินิพพานสถูป กุสินารา
8 กุมภาพันธ์ 2557
1788
2,716 065-มีโพธิปักขิยธรรมเป็นที่พึ่ง มกุฎพันธนเจดีย์ กุสินารา
8 กุมภาพันธ์ 2557
1765
2,715 064-พระพุทธองค์ทรงประกาศอริยมรรค ธัมเมกขสถูป สารนาถ
7 กุมภาพันธ์ 2557
1978
2,714 063-สังเวชนียสถาน; ถิ่นที่น่ารื่นรมย์ พาราณสี อินเดีย
6 กุมภาพันธ์ 2557
1806
2,713 668-กฎแห่งกรรมและวิธีปฏิบัติให้สิ้นกรรม วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
6 มีนาคม 2557
1789
2,712 667-ปัจจุบันขณะปิดอบายภูมิได้ วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1852
2,711 666-กายคตาสติ; กรรมฐานหลักจิต วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
5 มีนาคม 2557
1807
2,710 665-อานุภาพของการเจริญเมตตา วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
4 มีนาคม 2557
1892
2,709 035-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่4
3 มีนาคม 2557
2462
2,708 147-เหตุสำหรับบันลือสีหนาทพระอริยะมีเฉพาะธรรมวินัยนี้2
2 มีนาคม 2557
1597
2,707 146-เหตุสำหรับบันลือสีหนาทพระอริยะมีเฉพาะธรรมวินัยนี้1
2 มีนาคม 2557
1791
2,706 021-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่2
2 มีนาคม 2557
1856
2,705 020-วิธีพิจารณาเหตุปัจจัยภายใน ตอนที่1
2 มีนาคม 2557
1947
2,704 332-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท2 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1706
2,703 331-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท1 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1794
2,702 330-มิจฉาทิฏฐิและมงคลตื่นข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2557
1774
2,701 329-ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ สติ สติภาวนา
27 กุมภาพันธ์ 2557
1709
2,700 015-อริยมรรคมีองค์8..เบื้องต้น
23 กุมภาพันธ์ 2557
2974
2,699 663-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 กุมภาพันธ์ 2557
1643
2,698 062-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2557
1821
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8147 รายการ