ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,101 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1262
5,100 230-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน4
7 มกราคม 2561
1241
5,099 229-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
1318
5,098 078-ภาวนา1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
1282
5,097 009-สรณคมน์3 ประเภทของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
1203
5,096 008-สรณคมน์2 ความหมายสรณะ, สรณคมน์, ผู้ถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1180
5,095 007-สรณคมน์1 ประวัติความเป็นมาของการถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1254
5,094 1955-ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
1074
5,093 1954-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 ธันวาคม 2561
1052
5,092 1952-พิจารณาเรื่องกรรมและเจริญวิปัสสนา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
941
5,091 1953-เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
2 ธันวาคม 2561
993
5,090 1951-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1038
5,089 1950-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1058
5,088 1949-พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
1023
5,087 1948-ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
1120
5,086 1947-จากอสัมโมหสัมปชัญญะสู่วิปัสสนาภาวนา
1 มกราคม 2561
1051
5,085 1946-ฝึกรู้แบบไม่หลง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1148
5,084 1945-ฝึกจิตได้ที่พึ่ง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1035
5,083 1944-ความเพียร กล้า บากบั่น อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2560
962
5,082 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1012
5,081 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1025
5,080 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1064
5,079 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1130
5,078 190-ยมกปาฬิ5 ขันธยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
1048
5,077 189-ปรมัตถธรรม16 รูปปรมัตถ์จำนวน28รูป
27 ธันวาคม 2560
1192
5,076 188-ปรมัตถธรรม15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
1057
5,075 093-สูตรโสดาบัน46 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน39
26 ธันวาคม 2560
1326
5,074 074-ธรรมปฏิบัติ21 ปีติ 5 ประการ
25 ธันวาคม 2560
1116
5,073 149-อุเบกขาภาวนา2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
1284
5,072 148-อุเบกขาภาวนา1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
1250
5,071 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1239
5,070 098-มหาปรินิพพานสูตร11 นางอัมพปาลีคณิกากับเจ้าลิจฉวี
23 ธันวาคม 2560
1037
5,069 097-มหาปรินิพพานสูตร10 กระจกส่องธรรมและอนุสาสนี
23 ธันวาคม 2560
1098
5,068 096-มหาปรินิพพานสูตร9 คติพระอริยเจ้าที่หมู่บ้านนาทิกะ
23 ธันวาคม 2560
967
5,067 095-มหาปรินิพพานสูตร8 ภวตัณหาถูกถอนเพราะรู้อริยสัจ
23 ธันวาคม 2560
976
5,066 094-มหาปรินิพพานสูตร7 เลี้ยงพระอุทิศบุญให้เทวดา
23 ธันวาคม 2560
1026
5,065 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1070
5,064 187-ยมกปาฬิ4 ขันธยมก1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
1027
5,063 186-ปรมัตถธรรม14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
1040
5,062 185-ปรมัตถธรรม13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
1220
5,061 017-สัมมาทิฏฐินำชีวิต17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
1311
5,060 073-ธรรมปฏิบัติ20 ประเภทของสมาธิภาวนา
18 ธันวาคม 2560
1045
5,059 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1278
5,058 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1046
5,057 107-อุปสมานุสสติ วิธีการเจริญและอานิสงส์
15 ธันวาคม 2560
1179
5,056 106-เทวตานุสสติ ความสำคัญและวิธีการเจริญ
15 ธันวาคม 2560
1282
5,055 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1019
5,054 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1044
5,053 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1028
5,052 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
934
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7201 รายการ